اصطلاحات جالب

اصطلاحات قطعا یکی از دشوارترین مباحث انگلیسی را برای زبان آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم تشکیل می‌دهد. این بدین دلیل است که زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم...

بیشتر بخوانید

در فصل پاییز تصمیم گرفتیم چند مورد از اصطلاحات انگلیسی پاییز را برای شما آماده کنیم. اجازه دهید این پیام‌های الهام‌بخش و متحرک یادآور هر چیزی باشند که با رسیدن...

بیشتر بخوانید

اصطلاحات عامیانه انگلیسی زبان بسیار غیررسمی است و یا کلماتی خاص هستند که توسط گروهی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولا اصطلاحات عامیانه را بیشتر در گفتگوها خواهید شد، هر...

بیشتر بخوانید