اصطلاحات جالب

برای اینکه هنگام سفر به کشور های خارجی بتوانید راحت تر ارتباط برقرار کنید و در موقعیت های مختلف بتوانید به راحتی ارتباط برقرار کنید باید اصطلاحات ویژه زبان انگلیسی...

بیشتر بخوانید

برای درک بهتر زبان انگلیسی، باید با اصطلاحات انگلیسی آشنا شوید. بسیار مهم است که از اصطلاح انگلیسی که در زندگی روزمره استفاده می شود، آگاهی داشته باشیم. شما باید...

بیشتر بخوانید