لغات پرکاربرد فرانسه: 4۰ کلمه که باید بدانید! | موسسه زبان های خارجی زبان نگار

لغات پرکاربرد فرانسه: ۴۰ کلمه که باید بدانید!

لغات پرکاربرد فرانسه: ۴۰ کلمه که باید بدانید!

لغات پرکاربرد فرانسه : در این مطلب به بررسی کلمات و لغاتی خواهیم پرداخت که می توانید در مکالمه های روزمره خود استفاده کنید. برای یادگیری بهتر شما مثال هایی نیز آورده ایم که می توانید به کمک آن ها نحوه استفاده کلمات در جمله ها را یاد بگیرید. با ما همراه باشید.

لیست لغات پرکاربرد فرانسه با تلفظ

۱منje
۲ازde

۳استest

۴نهpas

۵معادل حرف تعریف Thele

۶شماvous

۷معادل حرف تعریف Theلغات پرکاربرد فرانسه : la

۸شماtu

۹آنque

۱۰یکun

۱۱آنil

۱۲ولغات پرکاربرد فرانسه : et

۱۳با

à

۱۴داردa

۱۵فقطلغات پر کاربرد فرانسه : ne

۱۶معادل حرف تعریف Theles

۱۷اینce

۱۸درلغات پرکاربرد فرانسه : en

۱۹رویon
۲۰آنça 

 

لیست پرکاربرد کلمات فرانسه به همراه تصاویر

week

۲۱.semaine

هفته

Il y a sept jours dans une semaine.
هفت روز در هفته وجود دارد.

year

لغات پرکاربرد فرانسه شماره ۲۲.année

سال

année prochaine
سال بعد

today
۲۳. aujourd’hui

امروز

Aujourd’hui il fait beau.

امروز آفتابی است.

مرتبط بخوانید : گل ها به فرانسه : ۳۱ عنوان گل زیبا که باید بدانید!


tomorrow

۲۴.demain

فردا

À demain !
فردا می بینمتان.

yesterday

۲۵.hier 

دیروز

venir hier

دیروز آمد.


calendar
۲۶. calendrier
J’ai noté notre anniversaire dans le calendrier.
من سالگرد ازدواجمان را بر روی تقویم مشخص کرده ام.

second

لغات پرکاربرد فرانسه شماره ۲۷. seconde

ثانیه

Il reste cinquante-huit secondes sur le chronomètre.
پنجاه و هشت ثانیه در کرنومتر باقی مانده است.

hour

۲۸.heure (n) fem

ساعت

Je dors 8 heures par jour.

من هر روز هشت ساعت می خوابم.


minute

۲۹.minute (n) fem

دقیقه

Il y a soixante secondes dans une minute.
در هر دقیقه شصت ثانیه وجود دارد.

o'clock

۳۰.heure (n) fem

ساعت

Rendez-vous à la gare à neuf heures.

اجازه بدهید در ساعت ۹ در ایستگاه ملاقات کنیم.


can

۳۱.pouvoir (v)

توانستن

pouvoir sauter au-dessus

می توانید از مانع بپرید.


use

۳۲.utiliser

استفاده کردن

Le programmeur a utilisé l’ordinateur.

برنامه نویس از کامپیوتر استفاده می کند.


do

لغات پرکاربرد فرانسه شماره ۳۳.faire (v)

انجام دادن

La femme fait le ménage.

زن کارهای خانه را انجام می دهد.


go

۳۴.aller (v)

رفتن

aller au magasin

به فروشگاه رفتن


come

۳۵.venir (v)

La fille est venue vers la caméra.

آن دختر به سمت دروبین عکاسی می آید.


make

۳۶.faire (v)

درست کردن

Le chef fait du jus d’orange.

سرآشپز آب پرتقال درست می کند.

مرتبط بخوانید : شمارش به فرانسه : کامل ترین دسته بندی!


see

لغات پرکاربرد فرانسه شماره ۳۷. regarder (v)

دیدن

Les touristes ont regardé le coucher du soleil.
توریست غروب آفتاب را دید.

far
۳۸.loin (adj)
دور
La femme regarde quelque chose au loin.
زن به چیزی در دور دست نگاه می کند.

small
۳۹.petit (adj)
کوچک
Il y a un très petit hamburger sur la cuillère.
یک همبرگر خیلی کوچک روی قاشق وجود دارد.

good

۴۰.bon (adj)

bonne amie
دوست خوب

امیدواریم از آموزش لغات پرکاربرد فرانسه نهایت استفاده را ببرید. همچنین در بخش وبلاگ سایت زبان نگار می توانید موارد بیشتری در خصوص یادگیری زبان فرانسه پیدا کنید. موسسه زبان نگار دوره های عالی برای آموزش زبان فرانسه برگزار می کند، می توانید در این دوره ها شرکت کرده و به بهترین نحو زبان فرانسه را یاد بگیرید.

در صورتی که تمایل به مشاوره با کارشناسان زبان نگار برای آموزش زبان فرانسه را دارید، با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۴۳۹۴۲ به گرمی پاسخگوی شما خواهیم بود.

دیگر شماره های مرکز زبان نگار:

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۴

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۷

۰۲۱۸۸۹۵۶۵۸۲

۰۲۱۸۸۹۹۶۳۹۲


بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه