حال ساده در انگلیسی:یادگیری ساده با این ترفند ها | موسسه زبان های خارجی زبان نگار - برگزار کننده رسمی آزمونهای تافل در ایران

حال ساده در انگلیسی:یادگیری ساده با این ترفند ها

حال ساده در انگلیسی:یادگیری ساده با این ترفند ها

حال ساده در انگلیسی یا (simple present) که پرکاربردترین زمان در زبان انگلیسی است، بر موضوعی تاکید دارد که همین حالا برای یک یا چند مرتبه در حال رخ دادن است.

 

ما از حال ساده زمانی استفاده می کنیم که قصد داریم فعالیت های روزانه و حقایق موجود را شرح دهیم.

 

شیوه ساخت زمان حال ساده

زمانی که می‌خواهیم یک جمله حال ساده بسازیم، فقط کافی است از فعل به صورت ساده استفاده کنیم.
نکته مورد توجه در این ساختار این است که زمانی که فعل سوم شخص مفرد she/he/it باشد به حروف s یا es اضافه می کنیم.

 

حال ساده در انگلیسی

 

شکل منفی کردن زمان حال ساده

 

زمانی که قصد داریم جملات حال ساده را منفی کنیم فقط کافی است از فعل های کمکی do و does به علاوه not استفاده کنیم.
برای جملات سوم شخص مفرد does برای دیگر جملات فعل کمکی do کاربرد دارد. مثل:
I want = l don’t want

she go = she does not go

 

شکل سوالی کردن زمان حال ساده در انگلیسی

 

برای منفی کردن زمان حال ساده کافیست افعال کمکی do does را اول جمله قرار دهیم. مثل:

I eat breakfast = do I eat
breakfast

نکته: زمانی که does در جمله قرار می‌گیرد s فعل حذف می‌شود.

Mary plays ping pong = does
? mary play ping pong

ترفندها و نشانه های شناخت زمان حال ساده 

 

ترفندهایی هستند که کار شما را راحت تر می کنند. در صورتی که نشانه‌های زیر را در جمله مشاهده کردید بدانید با زمان حال ساده سروکار دارید.

 

ترفندهای حال ساده

 

۱. اگر حرف s کنار فعلی قرار بگیرد که فاعل آن سوم شخص مفرد باشد، می‌تواند یکی از نشانه‌های حال ساده بشمار آید. مثل:
she works/ he drinks/ it eats

 

۲. اگر حرف es کنار فعلی قرار بگیرد که فاعل سوم شخص مفرد باشد می تواند یکی از نشانه های حال ساده در انگلیسی باشد.( توجه داشته باشید اگر آخر فعلی یکی از حروف اسم ch/z/o/s/sh قرار داشته باشد، این حالت اتفاق می افتد.) مانند:
whashes
fixes

 

۳. اگر حرف y آخر فعلی قرار بگیرد که سوم شخص مفرد باشد به این افعال حرف sاضافه می‌شود و می‌تواند به زمان حال ساده دلالت داشته باشد.
این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که قبل از حرف‌ y یکی از حروف صدادار a/n/u/o/i باشد. مانند: buys

 

نکته: زمانی که افعالی به حرف y ختم می‌شوند، اما حروف قبل از آن جز گروه صدا دار نیستند، حرف y به I تعییر شگل داده و در حالت سوم شخص مفرد آخر جمله es اضافه می‌شود. مثل:
study = studi + es = studies

 

۴.هنگامی که یکی از قید های مخصوص زمان حال ساده در جمله قرار می‌گیرد، می‌تواند دلالت بر وجود این زمان داشته باشند. مثل:
every /each

 

۵.هنگامی که یکی از قید های تکرار زیر در جمله بیاید می‌تواند گویای وجود زمان حال ساده باشد. مثل:
never / some time/ usually/ often / ever/ always

 

۶. هنگامی که یک اتفاق در زمان های مشخص در حال تکرار باشد از زمان حال ساده استفاده می شود. (کارهای روتین روزانه هفتگی ماهانه) مثل:
he often works at the weekend

نکته: همانطور که گفتیم مشخصه این فعل ها قید های زمان است.

 

۷. زمانی که یک جمله حقایق موجود در جهان را شرح می دهد، می تواند بر زمان حال ساده در انگلیسی دلالت داشته باشد.

مثل:

The earth revolves around the sun

 

۸. زمانی که قرار است یک سری اتفاق برنامه‌ریزی شده در آینده نزدیک رخ دهد می تواند بیانگر زمان حال ساده باشد.

مثل:

The bus leaves tonight at 10 pm

 

حال ساده

 

ترفندهای یادگیری بهتر زبان انگلیسی

یکی از نکاتی که به یادگیری بهتر گرامر زبان خصوصا حال ساده در انگلیسی کمک می‌کند یادگیری ترفندهایی است که کار ما

راحت می کند.

اما نکته اینجاست که تمامی این ترفندها فقط کمی کارها را جلو می‌اندازند و در نهایت کار اصلی بر دوش خود ما خواهد بود.

(زمان حال استمراری را اینگونه یاد بگیرید.)

رمز پیروزی در این راه فقط و فقط دو چیز است: تکرار و تمرین

در ادامه قصد داریم دو شیوه مختلف از یادگیری که هر کدام انواع گوناگونی دارند را شرح دهیم.

 

قسمت اول: نکات گرامری را به خوبی یاد بگیرید.

۱. در قدم نخست بهتر است انواع ضمایر در زبان انگلیسی را یاد بگیرید و شکل مفرد و جمع آنها را بشناسید تا در صورت نیاز و در هنگام تغییر جمله از حالتی به حالت دیگر آنها را تغییر دهید.

 

۲. در تمامی زبانها هر کلمه در جمله یک نقش دارد یکی به عنوان اسم و دیگری فعل است و مابقی هم جزو صفتها، قیدها، ضمیرها، پیشوندها، پسوندها و حروف اضافه هستند.

اگر بتوانید تعریف درستی از هر یک داشته باشید، می توانید آن را به شکل راحت‌تری یاد بگیرید.

 

۳. هر قسمت از جمله جایگاه مشخصی دارد، آن ها را بشناسید. برای مثال فاعل یا اسم اول جمله می‌آید و پس از آن افعال قرار می گیرند.

البته در مواردی مثل زمانی که پای افعال کمکی به میان می آید، این جایگاه کمی دچار تغییر می شود.

 

۴. صرف کردن فعل ها را بلد باشید. اگر بتوانید زمان های مختلف زبان انگلیسی را صرف کنید ۹۰ درصد راه را رفته اید.
منظور ما را از زمان ها که می دانید، شکل ساده، گذشته، حال و آینده فعل ها تقریبا تمام ساختار و گرامر زبان انگلیسی را تشکیل می دهند.

 

قسمت دوم: با استفاده از منابع مختلف همیشه در حال یادگیری باشید.

۱.یکی از نکاتی که خیلی مهم است یادگیری گرامر از پایه است. اغلب افرادی که نمی توانند با زمان های سخت تر رابطه برقرار کنند ساختار ابتدایی زبان مثل حال ساده در انگلیسی را به خوبی درک نکرده اند. یکی از منابع گرامری راحت و ساده کتابهای کودکان است از آن ها برای درک بهتر جملات استفاده کنید.

 

۲. راه دیگر یادگیری گرامر و ساختار زبان استفاده از منابع شنیداری مختلف است.

گوش دادن به سخنرانی ها، رادیو، بهره مندی از داستان های صوتی، همگی در یادگیری گرامر به شما کمک

می‌کنند.

 

۳. ساختارهای زبان را با های مختلف یادگیری را امتحان کنید.همیشه در حال یادگیری باشید و انواع روش ها را بشناسید.این روش ها پس از مدتی شکل صحیح یادگیری زبان را به شما می آموزند.

در واقع پس از تکرار و تمرین مداوم یاد می گیرید که کدام بخش از زبان را به چه شیوه ای بهتر یاد می گیرید.

بدون نظر

ارسال یک نظر