حال استمراری در انگلیسی : یادگیری ساده با این ترفند ها | موسسه زبان های خارجی زبان نگار - برگزار کننده رسمی آزمونهای تافل در ایران

حال استمراری در انگلیسی : یادگیری ساده با این ترفند ها

حال استمراری در انگلیسی : یادگیری ساده با این ترفند ها

حال استمراری در انگلیسی : این بخش از گرامر که در انگلیسی به آن present continuous گفته می‌شود، یکی از چندین نوع زمان حال است که بیان‌کننده اتفاق و واقعی است که در حال حاضر مشغول رخ دادن است. به عبارت دیگر وقتی در زمان حال صحبت از کاری می کنیم که همان لحظه مشغول انجامش هستیم، حال استمراری قابل استفاده می شود.
برای مثال بهتر نمونه های زیر را مرور کنید:
۱. من در حال رانندگی هستم.
I am driving
۲. او در حال کیک پختن است.
she is backing a cake
۳.آنها در حال غذا خوردن هستند.
they are eating
۴.ما در حال صحبت کردن هستیم.
we are talking
۵.شما در حال راه رفتن هستید.
you are walking
۶.او در حال شنا کردن است.
He is swimming

 

حال استمراری در انگلیسی

تفاوت حال ساده و حال استمراری در زبان انگلیسی

با کمی دقت در نمونه های ذکر شده خواهیم فهمید که کسی که قصد بیان جمله‌ای را دارد در همان حال مشغول انجام فعالیت مورد نظر است. اما یکی از مهمترین سوالاتی که ذهن بسیاری از زبان آموزان را مشغول می کند این است که: تفاوت بین دو زمان حال ساده و حال استمراری در چیست؟ در جواب به این سوال باید بگویم در حال ساده رخدادی که در حال وقوع است به صورت کم کم اتفاق می‌افتد به عبارت دیگر به مرور روی می‌دهد.

اما در حال استمراری جمله سخن از فعالیتی دارد که در حال روی دادن است. برای درک بهتر به دو مثال زیر توجه کنید.

حال ساده : او کار می کند.

He works
حال استمراری : او در حال کار کردن است یا او دارد کار می‌کند.
He is working

 

ساختارشناسی حال استمراری

برای این که درک درستی از ساختار حال استمراری داشته باشید مثال واضحی خواهیم زد، سپس از اجزای آن را بخش بندی خواهیم کرد تا به شکل بهتری بفهمید که یک جمله حال استمراری از کنار هم قرار گرفتن چه بخش هایی تشکیل می‌شود.

من در حال تمیز کردن خانه هستم.
I am cleaning the house

این جمله از ساختار زیر تشکیل شده است.

فاعل جمله(I)+فعل کمکی(am)+ فعل اصلی(cleaning)+مصدر(ing)+ ادامه جمله(the house)

منفی کردن زمان حال استمراری در انگلیسی

برای منفی کردن جملات حال استمراری کافیست بعد از افعال am ،is ،are عبارت not بیاوریم و جمله را منفی کنیم. به مثال های زیر توجه کنید.

جمله مثبت : من در حال خواندن کتاب انگلیسی هستم.
I am reading an English book
جمله منفی : من در حال خواندن کتاب انگلیسی نیستم.
I am not reading an English book

شکل سوالی کردن زمان حال استمراری

برای سوالی کردن جملات حال استمراری کافیست جای am ،is ،are را با فاعل جمله عوض کنیم به مثال های زیر توجه کنید.

من در حال رانندگی هستم.
I am driving
آیا من در حال رانندگی هستند؟
am I driving

آنها در حال رقصیدن هستند.
They are dancing
آیا آنها در حال رقصیدن هستند؟

Are they dancing

گرامر حال استمراری

 

ترفند های یادگیری حال استمراری در انگلیسی( یادگیری حال ساده به زبانی ساده!!!)

۱. وقتی بخواهیم صحبت از فعالیت می‌کنیم که در همین لحظه در حال رخ دادن است. بر زمان حال استمراری دلالت دارد.
مثل:
او چه کار می کند؟
what is he doing?

او در حال راندن یک ماشین است.

he is driving a car

۲. در زمان حال استمراری زمانی که فعلی به ie منتهی می شود بعد از گرفتن مصدر ing باید به حرف تبدیل شود. مثل:
Lie = liying

۳. در زمان حال استمراری وقتی که جمله به حرف e منتهی می شود قبل از اینکه ing را اضافه کنیم باید حرف e را کنیم.
مثال:
com = بیا
coming = آمدن

make = درست کردن
making = ساخت

اما این عمل زمانی که افعال به ee یا eo و یا ey ختم می شوند، این اتفاق رخ نخواهد داد.

 

۴. مصدر ing یکی از نشانه‌های شناختن زمان حال استمراری در انگلیسی است. پس زمانی که در جمله می‌آید، می‌تواند دلالت بر این زمان داشته باشد.
۵. برخی از فعل ها هستند که در زمان حال ساده به کار می روند و هیچ استفاده ای در زمان حال استمراری ندارند.
پس سعی کنید آنها را به خاطر بسپارید تا در تشخیص این دو زمان دچار اشتباه نشوید.
آن ها شامل موارد زیر هستند:

like = پسندیدن
consist = شامل بودن
mean = منظور داشتن
seem = دیدن
prefer = ترجیح دادن
love = دوست داشتن
Know = دانستن
need = نیاز داشتن
hate = نفرت داشتن
remember = یادآوری کردن
depend = بستگی داشتن
want = خواستن
understand = فهمیدن

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه