اصطلاحات انگلیسی با اعضای بدن : 30 تا از کاربردی ترین ها!

اصطلاحات انگلیسی با اعضای بدن : ۳۰ تا از کاربردی ترین ها!

اصطلاحات انگلیسی با اعضای بدن

اصطلاحات انگلیسی با اعضای بدن : ۳۰ تا از کاربردی ترین ها!

اصطلاحات در زبان انگلیسی پرکاربرد ترین جملات هستند که استفاده می شوند. اصطلاحات انگلیسی با اعضای بدن می تواند باشد در مورد مکالمات روزانه میتواند باشد و مواردی از این قبیل، این اصطلاحات معانی خاصی دارند و به طور کلی نمیتوان برای ترجمه آن تک تک لغات را معنی کرد و در کنار یکدیگر قرار داد.

زیرا ممکن است یک معنی نامفهوم به شما بدهد و شما معنی خود آن اصطلاح را به درستی دریافت نمی کنید.

در کنار رفتن به کلاس های زبان و یاد گیری اصول و قواعد دروس زبان شما نیاز به یادگیری اصطلاحات زبان انگلیسی دارید؛ زیرا این اصطلاحات در زبان عامیانه و روزمره مردم شکل می گیرد و یادگیری آن ها تاثیر به سزای در بهتر یاد گرفتن زبان برای شما دارد.

یادگیری اصطلاحات انگلیسی به شما کمک می کند تا زبان انگلیسی را بهتر درک کنید و بفهمید. این اصطلاح ها به شما کمک می کند در مکان های عمومی مفهوم جملاتی را که به شما می گویند را راحت تر متوجه شوید بنابراین شما ارتباط بهتری با آن شخص می توانید بگیرد.

همچنین صحبت کرد شما در زبان روان تر می شود و جملاتی که قصد دارید بگوید را بهتر می توانید بیان کنید.

از نکات مفید دیگر آن این است که زبان به طور کلی فرار است و اگر بعد از مدتی آن را تمرین نکنید از یادتان می رود.

اما اصطلاحات زبان به شما کمک می کند همیشه این کلمات را با خود مرور کنید و در هر جا و مکان می توانید آن را ببینید. در این مطلب ما به شما چند اصطلاح انگلیسی اعضای بدن را یاد خواهیم داد.

 

ترفند های یادگیری اصطلاحات انگلیسی

اولین ترفندی که به شما در یادگیری اصطلاحات انگلیسی با اعضای بدن می تواند کمک کند؛ ترفند تقلید کردن است.

ترفند تقلید کرد یعنی چه؟ این ترفند بدین صورت است که شما روزانه ممکن است فیلم ها، آهنگ ها و حتی افرادی را ببینید که به زبان انگلیسی صحبت می کنند این افراد در طول صحبت کردن خود اصطلاحات و جملات زیادی را به کار می برند.

شما این جملات آن ها را با همان لحن و همان حالت لب که آن ها بیان می کنند تکرار می کنید. این کار به شما کمک می کند تا کلمات و جملات در ذهن شما مرور شود و در حافظه شما بماند.

اینگونه اگر جایی با آن جملات شما برخورد کردید برای شما آشنا به نظر می رسد و می دانید در چه مکانی و کجا آن جمله استفاده شده است و به راحتی می توانید مفهوم آن را حدس بزنید.

همچنین تکرار کردن آنها می تواند به شما در صحبت کردن و تلفظ درست لغات کمک کند.

ترفند دوم نوشتن آن ها است شما با دیدن فیلم ها انگلیسی هزاران اصطلاح را می توانید پیدا کنید یادداشت کردن آن ها می تواند کمک شایانی به یادگیری شما کنید. این یادداشت ها را هر شب قبل از خواب مرور کنید اینگونه ملکه ذهن شما می شود.

تجسم کردن، تجسم کردن اصطلاحات انگلیسی در یادگیری سریع تر آن بسیار موثر است. شما هر اصطلاحی را که ببینید می توانید یک تصویر سازی ذهنی در رابطه با آن داشته باشید.

این تصویر سازی ها اگر در دفعات زیادی انجام شود در حافظه بلند مدت شما ذخیره می شود و دیرتر شما مفهوم آن اصطلاح را فراموش می کنید.

 

۳۰ اصطلاح کاربردی با اعضای بدن

 

اصطلاحات انگلیسی با اعضای بدن

.To be all ears: Give me a minute to finish my work and then I’ll be all ears to hear about your project 

      ۱.سرا پا گوش ام: یعنی اینکه یک دقیقه فرصت بده تا کارام را تمام کنم سپس سرا پا گوشم تا درمورد پروژه ات بشنوم.

 

!Break a leg: Today’s the big games, so break a leg

      ۲. در اصل معنای شکستن پا را می دهد اما به معنی موفقیت است (بترکونی): امروز روز مسابقه بزرگ است موفق باشی!

 

Cost an arm and a leg: That car costs an arm and a leg

      ۳. خیلی ارزشمند است: یعنی خیلی گران است.

.Cry your heart out: I cried my heart out when my best friend moved away

      ۴. از ته دل گریه کردن: وقتی بهترین دوستم از اینجا رفت من از ته دل گریه کردم.

 

.Face the music: I stayed out late and when I got home I had to face the music from my dad

      ۵. هر کسی عواقب و مسئولیت کارش به عهده خودش است: تا دیر وقت بیرون ماندم و وقتی رسیدم خانه  مجبور شدم تنبیه و یا داد و بیداد پدرم را تحمل کنم.

 

.Flesh and blood: I have to hire Maya. She’s my own flesh and blood

      ۶. از بستگان نزدیک من است: من باید آن را استخدام کنم .آن از گوشت و خون من است.

 

Get something off one’s chest: Thanks for listening to me. I needed someone to get this off my chest

      ۷. درد و دل کردن: ممنونم که به درد و دل های من گوش کردید.

 

?Give a hand, lend a hand: can you give me a hand

      ۸. کمک کردن: می توانی به من کمک کنی؟

اصطلاحات روزمره اعضای بدن

 

اصطلاحات انگلیسی با اعضای بدن

Have one’s head in the clouds: Amy has her head in the clouds if she thinks she’s going to pass the exams without studying

      ۹. در ابرها سیر کردن یکی دیگر از اصطلاحات انگلیسی با اعضای بدن است: اگر فکر میکند که بدون درس خواندن درس هایش را پاس میکند قطعا به چیز واقعی فکر نمیکند.

 

Head over heels: My brother is head over heels for his fiance

      ۱۰. خیلی عاشق کسی بودن: برادرم خیلی عاشق نامزدش است.

 

Head start: The kids Anthony a head start in the race because he was the youngest

     ۱۱. بگذارید زودتر شروع کند: بچه ها گذاشتن که آنتانی زود تر از همه شروع کند در مسابقه برای اینکه از بقیه کوچک تر است.

 

Keep an eye on: I’ll keep an eye on the dinner while you’re on the phone

     ۱۲. مراقبش باش : تا وقتی که تو با تلفن صحبت می کنی من حواسم به شام است.

 

Keep one’s chin up:  Keep your chin up. I’m sure you will make friends soon

     ۱۳. سرت را بالا بگیر: سرت را بالا بگیر و خوشحال باش. مطمئنم به زودی دوست پیدا می کنی.

 

Learn by heart, Know by heart: I learned Hafez’s poems by heart when I was 12

     ۱۴. حفظ کردن: من زمانی که دوازده سالم بود شعر های حافظ را حفظ بودم.

 

Let one’s hair down: go to the beach and let hair down this weekend

     ۱۵. ریلکس کردن: برو به ساحل و این آخر هفته را استراحت کن.

 

Lips are sealed: Don’t worry, I won’t tell body. My lips are sealed

     ۱۶. دهنم قرص است: قول میدیم که به کسی چیزی نگیم.

 

اصطلاحات جالب با اعضای بدن

Makes my blood boil: It makes my blood boil when people don’t drive between lines

     ۱۷. خونم را به جوش آوردی: وقتی مردم در خیابان بین خطوط رانندگی نمیکنند واقعا من را عصبی میکنند.

 

Neck of the woods: I heard that they are going to open a new café in our neck of the woods

    ۱۸. خیلی نزدیک: من شنیده ام که دارند یک کافی شاپ نزدیک ما باز میکنند.

 

Be old hand: MY uncle’s an old hand at car repair

    ۱۹. تجربه کافی داشتن: عموی من در تعمیر ماشین خیلی با تجربه است.

 

.”Over my dead body: I want to go to the party and my mom told me, “You can go over my dead body

    ۲۰. مگر از روی نعش من رد شوی: من می خواهم به مهمانی بروم و مادرم به من گفت مگر از روی نعش من رد شوی.

 

.Pat on the back: the staff deserve a pat on the back for doing that job well

    ۲۱.اصطلاحات انگلیسی با اعضای بدن نشانه تشکر کردن است: لایق تشکر کردند بودند ولی با این حرکت( یعنی به پشت ضربه زدن که نشانه تشکر است)

 

Play something by ear: we don’t know if the weather will be good for camping so we’ll have to play it by ear

    ۲۲. زمانی که برنامه ای برای کاری نداریم این اصطلاح به کار میرود: نمی دانیم هوا برای کمپ کردن خوب است یا نه، برویم ببینیم چه میشود.

 

Pull one’s leg: I was just pulling your leg when I said I’m a police officer

    ۲۳. شوخی کردن: من وقتی گفتم مامور پلیس هستم، شوخی میکردم.

 

ارتباط اعضای بدن و اصطلاحات انگلیسی

Rule of thumb: it’s rule of thumb that the students wear black pants and white shirts

    ۲۴. مفهوم یک قانون بدیهی را می دهد که معمولا هم انجام نمیشود از سوی افراد: این قانون است که دانش آموزان شلوار سیاه و پیراهن سفید بپوشند که نمی پوشند!

 

skin of one’s teeth: I passed my exams by the skin of my teeth

    ۲۵. مفهوم به ندرت اتفاق افتادن چیزی را می دهد: به سختی و بدبختی امتحانم را پاس کردم.

 

Have a sweet tooth: I put three spoonfuls of sugar in my tea. I have a sweet tooth

    ۲۶. معنی عاشق شیرینی جات بودن را می دهد: من عاشق شیرینی هستم برای همین در چای خود شکر میریزم.

 

Thick in the head: I’m a bit thick in the head when it comes to reading a map

    ۲۷. به افرادی که زیاد باهوش نیستند می گویند: من در مورد نقشه کشی یک کمی خنگ هستم.

 

Wash one’s hands of something: I’m washing my hands of his addiction. He needs some professional help

    ۲۸. این یکی دیگر اصطلاحات انگلیسی با اعضای بدن است که مفهوم ناامید شد و یا از چیزی دست کشیدن را می دهد: من از اعتیاد آن دیگر دست کشیده ام او نیاز به کمک حرفه ای تری دارد.

 

The walls have ears: be careful what you say. The walls have ears

    ۲۹. در زبان فارسی ضرب المثلی داریم که می گویید دیوار گوش دارد موش هم گوش دارد این اصطلاح هم همان مفهوم را می دهد یعنی دیوار صدایمان را می شنود: مراقب باش چه می گویی دیوار موش داره موش هم گوش دارد.

 

تمامی این اصطلاحات انگلیسی با اعضای بدن را که برای شما قرار داده ایم یکی از پرکاربردی ترین اصطلاحات انگلیسی هستند. برای هر اصطلاح ما برای شما مثالی قرار داده ایم تا مفهوم آن بهتر برای شما جا بیوافتد.

همانطور که مشاهده می کنید اگر ما این اصطلاحات را بخواهیم لغت به لغت ترجمه کنیم به جملات و معنی های بی ربطی دست پیدا می کنیم پس برای یادگیری آن ها نیاز هست که مفهوم آن را به طور کامل حفظ کنیم.

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه