افعال ماضی در انگلیسی : نحوه سوالی و منفی کردن!! | موسسه زبان های خارجی زبان نگار - برگزار کننده رسمی آزمونهای تافل در ایران

افعال ماضی در انگلیسی : نحوه سوالی و منفی کردن!!

افعال ماضی در انگلیسی : نحوه سوالی و منفی کردن!!

قسمت دوم:

همانطور که گفتیم فعل ماضی در انگلیسی سه شکل مختلف دارد که با مثال هر یک از آن ها را برای شما شرح دادیم. در

قسمت دوم از این مطلب قصد داریم شکل منفی کردن و سوالی کردن این افعال را شرح دهیم. همچنین نکات مهمی وجود دارد

که ممکن است در برخی جملات شما را دچار شبهه کند، با پرداختن به این نکات شما را در رفع این مشکلات یاری خواهیم کرد،

در ادامه این مطلب ما را همراهی کنید.

 

۱.افعال ماضی در انگلیسی: نحوه سوالی کردن ماضی ساده

 

برای سوالی کردن ماضی ساده یا گذشته ساده باید در ابتدای جملات did قرار دهیم. مثل:

 

?Did you exercise when you were young

 

آیاتو در جوانی ورزش می‌کردی؟

اما اگر جملات با سوالات پرسشی wh دار مانند when, where, what,why شروع شود، واژه did را بعد از این کلمات قرار می

دهیم. مثل:

?When did you get married

 

کی ازدواج کردی؟

 

نحوه منفی کردن ماضی ساده

 

برای اینکه جملات ماضی ساده و گذشته ساده را منفی کنیم، از ترکیب did و not استفاده می‌کنیم. این ترکیب باید قبل از فعل

اصلی قرار داده شود. مثل:

We didn’t get married last year

 

ما سال گذشته ازدواج نکردیم.

فعل ماضی انگلیسی

۲.افعال ماضی در انگلیسی: نحوه سوالی کردن ماضی بعید

 

برای سوالی کردن جملات ماضی بعید فقط کافیست جای فعل کمکی had را با فاعل جمله عوض کنیم. مثل:

 

you had played = had you played

 

 

نحوه منفی کردن ماضی بعید 

 

برای منفی کردن جملات ماضی بعید یا گذشته کامل کتفیست ما قبل از فعل اصلی و بعد از فعل کمکی had عبارت not یا

مخخف آن را قرا دهیم. مثل:

 

He had not gone

 

او نرفته بود.

 

۳.افعال ماضی در انگلیسی: نحوه سوالی کردن ماضی نقلی

 

زمانی که می‌خواهیم یک جمله از ماضی نقلی یا حال کامل را سوالی کنیم، فقط لازم است، جای فعل های کمکی heave و

hase را با فاعل عوض کنیم.

اگر قرار باشد جملات خود را با استفاده از کلمات پرسشی wh دار سوالی کنیم، باید در ابتدا جمله خبری را به حالت سوالی در

بیاوریم، پس از آن قسمتی از جمله قرار است مورد سوال قرار گیرد را حذف کرده و کلمه پرسشی wh دار را به ابتدای جمله

اضافه می کنیم. مثل:

 

جمله خبری

 

you have played football

سوالی ساده

 

?have you played football

سوالی با عبارات پرسشی

 

?When have you played football

 

نحوه منفی کردن ماضی نقلی

 

برای منفی کردن ماضی نقلی یا حال کامل کافیست برای عبارت not را بعد از افعال کمکی have و hase و قبل از فعل اصلی

جمله قرار دهیم. مثل:

I have not played foot ball

 

من فوتبال بازی نکرده ام.

افعال ماضی زبان انگلیسی

۴.نکات مهم افعال ماضی در انگلیسی

( دوره زبان انگلیسی فشرده را با ما تجربه کنید!!)

 

۱.وقتی جمله ای حالت شرطی و یا شکل آرزو دارد از ماضی بعید یا گذشته کامل استفاده می کنیم. مثل:

 

I wish ,I had worked harder last year

 

ای کاش سال قبل بیشتر کار می‌کردم.

 

۲. اکثر اوقات برای نشان دادن یک اتفاق که در گذشته رخ داده و تا به حال ادامه داشته و بر زمان حال اثر گذار بوده است، از واژه

since یک حرف اضافه است استفاده می کنید. مثل:

 

we have been vegetarians since last month

ما از ماه قبل گیاهخوار شدیم.

 

۳. قیدهای never و ever برای زمان حال کامل کاربرد دارند از آنها زمانی که قرار است از تجربه‌ای که در گذشته داشته‌ایم و تا

زمان حال ادامه داشتند استفاده می‌کنیم. مثل:

?Have you ever been to the sinema

 

آیا تا به حال سینما رفته اید؟

 

۴.زمانی که قرار است با واژه who جملات ماضی را پرسشی کنیم دیگر نیازی به did نخواهیم داشت.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه