یادگیری ضمایر مصنوعی (dummy pronoun) در زبان انگلیسی | موسسه زبان های خارجی زبان نگار

یادگیری ضمایر مصنوعی (dummy pronoun) در زبان انگلیسی

یادگیری ضمایر مصنوعی (dummy pronoun) در زبان انگلیسی

ضمایر مصنوعی در انگلیسی : از واژه dummy pronounبرای ارجاع به ضمایر it  و  there استفاده می‌ کنیم و در آنجا به عنوان موضوعات دستوری بدون هیچ معنایی استفاده می‌ شود، اما یک رابطه با عنصر دیگر در جمله دارد که معنای آن را می ‌رساند.

it  و  there ضمایر مصنوعی در انگلیسی هستند.

 

در زبان انگلیسی حتی در متن هایی که در آن مفعول دیرتر در عبارت رخ می ‌دهد، به عنوان مثال به دلیل اصول گفتمان، زبان انگلیسی از ضمایر مصنوعی  در موقعیت فاعل استفاده می کند.

در زبان انگلیسی it  و  there در  متن ‌های مختلف به کار می‌رود، که در مثال ‌های زیر چند مورد از آن ها نشان ‌داده شده ‌است:

 

(۱) There has been a mouse in the garage.

(۲) It is hard for me to read without my glasses.

عبارت هایی مانند این که در واقع دارای دو فاعل می‌ باشند؛ اولی، ضمیر مصنوعی بوده و در کاراکتر عملیات مصنوعی به طور کلی شرکت می‌ کند. بنابراین، در جایگزینی / سولات بله، خیر، با اولین فعل کمکی، همانطور که در دو مثال زیر نشان‌داده شده‌است، تبدیل می ‌شود. این می‌تواند با مثال دوم فاعل معمولی و غیر مصنوعی مقایسه شود.

(۳) Has there been a mouse in the garage?

(۴) Has Bill been a teacher all his life?

 

ضمایر مصنوعی در انگلیسی

ضمایر مصنوعی در انگلیسی

 

فاعل دوم، که فاعل به تعویق انداخته شده (postponed subject) نیز خوانده می ‌شود، به طور خاص دارای خواص فاعلی است که در تعداد و شخص با گزاره  فعلی موافقت می ‌کند.

بنابراین جایگزین کردن فعل در اولین مثال بالا با شکل جمع از لحاظ گرامری درست نیست چرا که فاعل به تاخیر افتاده باید  a mouseا  مفرد باشد.

به طور مشابه، جایگزینی فاعل به تعویق افتاده مفرد به صورت جمع و بدون تغییر شکل فعل صحیح نیست. (علامت *  نادرست بودن جمله را نشان می دهد.)

 

(۵) *There have been a mouse in the garage.

(۶) There have been three mice in the garage.

(۷) *There is three mice in the garage.

 

در زبان انگلیسی، انتخاب بین it و  there بر اساس فرم فاعل به‌تعویق‌افتاده مشخص می ‌شود. بنابراین، زمانی که فاعل معوق یک عبارت اسمی است، there به عنوان ضمیر مصنوعی استفاده  . زمانی که فاعل به تعویق افتاده یک عبارت است ، it به عنوان ضمیر مصنوعی استفاده می ‌شود. این در مثال  (۱)و (۲) نشان ‌داده شده‌است.

 

مرتبط بخوانید : کلاس انگلیسی آنلاین : مزیت ها + یک موسسه ی خوب!

 

There  به عنوان ضمایر مصنوعی در انگلیسی

 

در زیر چند مثال دیگر از There آمده است وقتی که فاعل به تعویق افتاده عبارت اسمی است. به دو چیز باید توجه شود: اول، عبارت اسمی ممکن است شامل یک ضمیر باشد. دوم، فاعل به تعویق افتاده مرجع نامحدود دارد.

بنابراین عبارت‌های اسمی مشخص، به عنوان مثال اسم، ضمیر با مرجع قطعی، به عنوان مثال ضمیر شخصی  یا عبارات اسمی کامل معرفی ‌شده توسط دترمینهای معین، تنها با خواندن “لیست” که در مثال زیر نشان‌ داده شده‌ است، امکان پذیر است.

ساختار There به عنوان یک ضمیر مصنوعی اغلب برای اثبات وجود چیزی یا ارایه یک شرکت‌کننده جدید در گفتمان استفاده می ‌شود، از این رو گاهی اوقات به آن یا ساختار وجودی و یا ساختار presentational اشاره می‌ شود.

(۸) There were a lot of people outside the stadium.

(۹) There is nothing in the paper about the accident.

(۱۰) There are several options for us to choose between.

(۱۱) There’s a place in the sun where there’s hope for everyone.

(۱۲) There appears to be no problems with this proposal.

(۱۳) There must be some kind of way out of here.

(۱۴) Who is a possible candidate for the job?

        – Well, there’s Bill…and John, and maybe a few others.

        – Well there’s this guy, and possibly some others.

 

ضمایر مصنوعی در انگلیسی

ضمایر مصنوعی در انگلیسی

 

It به عنوان ضمیر مصنوعی

 

در زیر چند مثال دیگر را دنبال کنید که در آن it به عنوان یکی از ضمایر مصنوعی در انگلیسی مورد استفاده قرار می‌ گیرد وقتی که فاعل به تعویق می‌افتد. فاعل به‌تعویق ‌افتاده عبارت است از یک شرط محدود یا غیر محدود.

(۱۵) It is obvious that someone has made a mistake.

(۱۶) It does not matter what you say; she will still leave.

(۱۷) It worries me that he brought a real gun to the party.

(۱۸) I think it would be fun to host the Academy Awards.

(۱۹) It surprised me to hear Bill complain about the food.

(۲۰) It is common for Swedes to make this kind of mistake.

(۲۱) It wouldn’t be any good trying to tell him to take the bus.

 

 

مرتبط بخوانید : اشتباهات متداول در گرامر انگلیسی : ۱۰ اشتباه که باید بدانید!

 

استفاده از it برای بیان آب و هوا

از it به عنوان یک ضمیر خالص بدون یک فاعل به تعویق انداخته شده با افعال و عبارات صفتی استفاده می‌ شود که نشانگر شرایط آب و هوایی، فاصله و زمان است. در این حالت itیک ضمیر حقیقی است که به لحاظ معنایی تهی است و تنها نیاز به فاعل در زبان انگلیسی را برآورده می‌ کند.

 

ضمایر مصنوعی در انگلیسی

ضمایر مصنوعی در انگلیسی

 

آب و هوا

از it به عنوان یک ضمیر مصنوعی با افعال و عبارات صفت استفاده می ‌شود که نشانگر شرایط آب و هوا و دیگر شرایط مشابه است (نور، صدا و غیره).

۲۴) It is raining.

(۲۵) It’s windy in Chicago, as usual.

(۲۶) It’s freezing outside.

(۲۷) It’s been very humid these past few weeks.

(۲۸) It gets dark much earlier in October.

(۲۹) It was very noisy in the children’s room.

 با این حال، هنگامی که شرایط آب و هوایی در یک عبارت اسمی به تعویق می ‌افتد، مطابق با قاعده کلی از it استفاده می ‌شود.

(۳۰) There was a snowstorm last night.

(۳۱) There was a lot of heavy rain in the mountains.

(۳۲) There’s too much noise in here.

 

 

مرتبط بخوانید : ۱۰ نکته واقعا کاربردی در آموزش گرامر زبان انگلیسی

 

دماهای خاص

ما انتظار داریم که حالت‌ های خاصی که شامل دماهای خاصی هستند مانند دیگر شرایط آب و هوایی امکان استفاده از there به عنوان یک ضمایر مصنوعی در انگلیسی وجود داشته باشد. با این حال، حتی با اسم هم مورد استفاده قرار می ‌گیرد.

(۳۳a) It was eighty degrees in the shade.

(۳۳b) *There were eighty degrees in the shade.

 

در صورتی که تمایل به مشاوره با کارشناسان زبان نگار برای آموزش زبان انگلیسی را دارید، با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۴۳۹۴۲ به گرمی پاسخگوی شما خواهیم بود.

دیگر شماره های مرکز زبان نگار:

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۴

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۷

۰۲۱۸۸۹۵۶۵۸۲

۰۲۱۸۸۹۹۶۳۹۲

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه