ضرب المثل های انگلیسی : هیجان انگیزترین ضرب المثل ها که باید بدانید!

ضرب المثل های انگلیسی : هیجان انگیزترین ها که باید بدانید!

ضرب المثل های انگلیسی : هیجان انگیزترین ها که باید بدانید!

دانستن چند ضرب المثل های انگلیسی و درست به کار بردن آن میتواند شما را به‌ عنوان یک شخص با قدرت مکالمه بالا معرفی می‌کند. با زبان نگار همراه شوید تا چندین ضرب المثل انگلیسی در چند بخش مختلف آشنا بشوید.

 

 ضرب المثل های انگلیسی جالبی که باید بدانید : آغاز و پایان

 

All good things must come to an end .1

 هر آغازی،  پایانی دارد

 

۲. All is well that ends well

کار خوب کاری است که پایان خوبی داشته باشد (شاهنامه آخرش خوش است)

 

۳. Better never begin than never make an end

به جای اینکه برای پایان دادن نقشه بکشی، بهتر است اصلا شروع نکنی

 

۴. if you cant stop, never start

اگر توان پایان دادن نداری، شروع نکن

 

۵. First Thing first

هر چیز سر جای خودش

 

ضرب المثل های انگلیسی

قدر چیز هایی که دارید را بدانید حتی چیز های کوچک، روزی میرسد که به گذشته نگاه میکنید و می بینید آن چیز های کوچک چه قدر با ارزش بودند

 

 

ضرب المثل های انگلیسی : مرگ و اندوه

 

۶. A man can die but once 

مرگ یکبار شیون یکبار 

 

۷. Death is the great leveler

مرگ پادشاه و گدا نمی شناسد

 

۸. As soon as man is born he begins to die

از لحظه ای که فرد به دنیا می آید به سمت مرگ قدم بر می دارد ( هر نفس گامی است به سوی مرگ)

 

۹. Ashes to ashes dust to dust

از خاک برآمدیم و بر خاک شدیم

 

۱۰. He lives long that lives well

کسی طولانی زندگی می کند که خوب زندگی کند

 

ضرب المثل انگلیسی : حیوانات و حشرات

 

۱۱. Hold your horse

زیاد دور بر ندار، زیاده روی نکن

 

۱۲. He who cannot beat the horse beats the saddle

به در می گوید که دیوار بشنود

 

۱۳. You cant teach an old dog new tricks

به یک سگ پیر نمیتوان تکنیکهای جدید آموخت ( تغییر شخصیت و رفتار دشوار است)

 

۱۴. Let sleeping dog lie

پا روی دم شیر نگذار

 

۱۵. A bird never flies on one wing

یک پرنده با یک بال نمی تواند پرواز کند (یک دست صدا ندارد)

 

۱۶. To shed crocodile tears

اشک تمساح ریختن

 

۱۷. he is a snake in the grass

او ماری است در چمن (گرگ است در لباس میش)

 

۱۸. The early bird catches the worm

پرنده ی سحر خیزتر را کرم نصیب خواهد شد (سحر خیز باش تا کامروا شوی)

 

۱۹. Dont keep a cow for a glass of milk

برای یک لیوان شیر که گاو در خانه نگه نمی دارند

 

۲۰. The busy fly is in every man’s dish 

پشه مزاحم در ظرف هر کسی وجود دارد (آدم مزاحم همه جا وجود دارد)

 

 

ضرب المثل های انگلیسی : ظاهر و زیبایی

 

 

۲۱. beauty fades

زیبایی همیشگی و ماندنی نیست ( به حسنت نناز که به یک تب بند است)

 

۲۲. Beauty is in the eye of the beholder

زیبایی برای کسی است که زیبا میبیند ( زیبایی در چشم آدم ها متفاوت است )

 

۲۳. Appearances are deceptive

ضواهر فریبنده اند (نه هر که به صورت نکوست، سیرت زیبا در اوست)

 

۲۵. The handsome flower is not the sweetest

قشنگتر بودن یک گل نشان دهنده خوشبوتر بودن آن نیست (زیبایی صرفا نشانه بهتر بودن نیست)

 

۲۶. you cannot judge a book by its cover

نمی توان یک کتاب را از روی جلد آن ارزیابی کرد

 

ضرب المثل های انگلیسی

برای روبه رو شدن با مشکلات شجاعت میخواهد. هیچ وقت ناامید نشوید. چیز های خوب به سراغ شما می آید

 

ضرب المثل های انگلیسی : خوردن و خوردنی

 

۲۷. a full belly neither fights nor flies well

با شکم پر نه میتوان خوب جنگید و نه خوب پرواز کرد (پر خوری سرآغار تمام همه سستیهاست)

 

۲۸. you cannot unscramble an egg

تخمه مرغ زده شده را نمی توان به شکل اول برگرداند ( آب رفته زجوی باز نگردد)

 

۲۹. A coconut shell full of water is an ocean to an ant

یک نارگیل پر از آب برای مورچه یک اقیانوس است 

 

۳۰. A black plum is as sweet as a white

آلوی سیاه هم به شیرینی آلوی سفید است (تغییرات جزء ای زیاد مهم نیستند اصل جوهره یک کار مهم است)

 

۳۱. Do not bite off more than you can chew

لقمه ی بزرگتر از دهانت بر ندار

 

۳۲. After dinner rest a while after supper walk a while

هر کار در وقت خود نکوست

 

ضرب المثل های انگلیسی : دوست و خانواده 

 

۳۳. A clear bargain a dear friend

حساب کتاب دقیق تر دوستی صمیمی تر

 

۳۴. life without a friend is like death without a witness

زندگی بدون دوست مثل مرگ در تنهایی است

 

۳۵. the best mirror is an old friend

بهترین آیینه یک دوست قدیمی است 

 

۳۶. like mother like daughter

دختر هم به مادر می رود

 

۳۷. Blood is thicker than water

فامیل اگر گوشت آدم رو بخوره استخون آدم رو دور نمی اندازه

 

۳۸. better to be alone than in bad company

دشمن دانا از دوست نادان بهتر است

 

ضرب المثل های انگلیسی : دانایی و نادانی

 

۳۹. A fool always finds a greater fool than himself

دیوانه چو دیوانه بیند خوشش آید

 

۴۰. A wise man gets learning from those who have none

ادب از که آموختی؟… از بی ادبان

 

۴۱. Wise man learn by other men’s mistake ,while fools by their own

انسان عاقل از اشتباه دیگران پند می گیرد و انسان احمق از اشتباه خود

 

۴۲. A fool can dance without a fiddle

آدم احمق بدون موسیقی هم می رقصد

 

۴۳. A fool can not be silent

یک آدم احمق نمی تواند سکوت کند

 

۴۴. A fool fights with his own shadow

آدم احمق با سایه خود نیز میجنگد

 

۴۵. A prudent youth is superior to a stupid old man

یک جوان دانا بهتر از یک پیر احمق است ( عقل به سن و سال نیست)

 

۴۶. Dont climb a tree to look for fish

برای ماهی گرفتن از درخت بالا نمی روند (کنایه از کار احمقانه)

 

۴۷. you can not get blood out of a stone

از سنگ نمی توانی خون بگیری (کنایه از کار نشدنی و احمقانه)

 

مرتبط بخوانید : لغات حمام در انگلیسی : ۴۰ اصطلاح که باید بدانید

 

ضرب المثل های انگلیسی : خوب و بد

 

۴۸. A bad thing never dies

بادمجان بد آفت ندارد

 

۴۹. all good things must come to an end

روزگار همیشه به یک روال پیش نمی رود

 

۵۰. A middle course is the best

نه سیخ بسوزد نه کباب

 

۵۱. If worse comes to worst

قوز بالا قوز شده است

 

۵۲. Come what may

هرچه پیش آید، خوش آید

 

ضرب المثل های انگلیسی

رفتار مثبت باعث خوشبختی میشود، مثبت فکر کنید، مثبت سخن بگویید، مثبت بودن را به عادت تبدیل کنید

 

ضرب المثل های انگلیسی : زندگی

 

۵۳. life is what you make of it

زندگی همان شود که شما از آن بسازید

 

۵۴. Eat to live but dont live to eat

برای خوردن زندگی مکن، برای زندگی کردن بخور

 

۵۵. man doesnt live by bread alone

زندگی فقط مادیات نیست

 

۵۶. we live for a good time not for a long time

کمیت زندگی مهم نیست، کیفیت آن مهم است

 

۵۷. live and let live

زندگی کن و بگذار مردم زندگی کنند

 

ضرب المثل های انگلیسی : عشق و ازدواج 

 

۵۸. love is blind

عشق آدم را کور می کند

 

۵۹. love me little love me long

مرا کم دوست بدار ولی همیشه دوست بدار

 

۶۰. A fence between makes love keener

مشکلات و موانع عشق را شیرین تر می کند (مشکلات نمک زندگی اند)

 

۶۱. Be a love maker not a heart breaker

 محبت ساز باش نه قلب شکن

 

۶۲. Everybody loves a lord

هر کسی خدایی دارد

 

۶۳. Every jack has his jill

هر عاشقی، معشوقی دارد

 

۶۴. A good wife makes a good husband

زن پارسا توانگر کند مرد را

 

مرتبط بخوانید: آموزش انلاین زبان انگلیسی

 

ضرب المثل های انگلیسی : انسان

 

۶۵. human blood is all of a color

بنی آدم اعضای یکدیگرند

 

۶۶. Every man has his price

هر کسی را ارزشی است (هر کسی برای خودش شخصیتی دارد)

 

۶۷. To the pure all things are pure

آدم پاک دل همه چیز را پاک می بیند

 

۶۸. an unfortunate man would be drowned in a teacup

یک آدم بد شانس در یک فنجان چای هم غرق می شود.

 

۶۹. he who is master of himself will soon be master of others

کسی که ارباب خویش است خیلی زود ارباب دیگران خواهد شد 

 

۷۰. do unto others as you would have them do unto you

هر آنچه بر خود می پسندی برای دیگران نیز بپسند

 

ضرب المثل های انگلیسی : جرم و دزدی

 

۷۱. Good fences make good neighbors

یک حصار خوب، یک همسایه خوب می سازد (مالت را سفت بگیر و همسایه ات را هم دزد نکن)

 

۷۲. A thief is better than a lazy servant

یک دزد بهتر از یک مستخدم تنبل است

 

۷۳. He that steals an egg will steal an ox

تخم مرغ دزد عاقبت شتر دزد است 

 

۷۴. Cheating never thrives

بار کج به منزل نمی رسد

 

۷۵. there is no honor among thieves

بین دزد ها آدم درستکار نمی توانی پیدا کنی

 

۷۶. A thief thinks every man steals

کافر همه را به کیش خود پندارد

 

ضرب المثل های انگلیسی : فقر و ثروت

 

۷۷. All abroad and nothing at home

پز عالی جیب خالی

 

۷۸. A bad penny always comes back 

مال بد بیخ ریش صاحبش است 

 

۷۹. a full purse never lacks friends

یک کیف پول پر هرگز بدون دوست نمی ماند

 

۸۰. A lamb is as dear to a poor man as an ox to the rich 

یک بره برای آدم فقیر به همان اندازه عزیر است که یک گاو نر برای یک آدم ثروتمند

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه