اصطلاحات دعوت در انگلیسی : ۵۰ اصطلاح که باید بدانید!

اصطلاحات دعوت در انگلیسی : ۵۰ اصطلاح که باید بدانید!

دعوت کردن بخش جالبی از استفاده از زبان انگلیسی است. دعوت کردن افراد برای پیوستن به شما برای صرف شام، رویدادهای اجتماعی و یا موارد دیگر معمولا با استفاده از “‘would like” به عنوان یک فرم مودبانه بیشتر از  ‘can you’  انجام می‌شود. این فرم را می توانید برای دعوت رسمی و غیررسمی به کار ببرید. به یاد داشته باشید که فرم ‘would you like …’همیشه به دنبال شکل مصدر فعل (to do) دنبال می شود. با ما همراه باشید تا با اصطلاحات دعوت در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

 

اصطلاحات دعوت در انگلیسی : عبارات غیر رسمی

Would you like to + verb?

آیا می‌خواهید + فعل ؟

 

Why don’t we + verb?

چرا ما + فعل منفی؟

 

Let’s + verb.

اجازه دهید + فعل؟

 

How about + verb + ing?

چطوره + فعل ing دار ؟

 

Would you like to have a drink?

میل داری چیزی بنوشی؟

 

Why don’t we go out for dinner?

چرا برای شام بیرون نرویم؟

 

Let’s go out this weekend.

بیا این آخر هفته برویم بیرون.

 

How about going to a movie?

چطور می‌خواهید به یک فیلم بروید؟

 

مشخص است که شما دعوت می کنید نه این که فقط می خواهید کاری را با استفاده از عبارات زیر، با هم انجام دهید:

I’m buying. (دارم میخرم.)

My treat. (مهمون من)

It’s on me. (من حساب می کنم)

You’re my guest. (شما مهمان من هستید.)

 

Let’s get a drink. I’m buying.

بیا یک نوشیدنی بخوریم. دارم می‌خرم.

 

Why don’t we have breakfast. My treat.

چرا صبحانه نرویم؟ مهمون من.

 

Let’s go to a resturant. It’s on me.

بیا به رستوران بریم. من حساب می کنم!

 

No, I’ll pay the tab. You’re my guest.

نه، من صورتحساب را خواهم پرداخت.شما مهمان من هستید.

 

اصطلاحات دعوت در انگلیسی

اصطلاحات دعوت در انگلیسی

 

اصطلاحات دعوت در انگلیسی : عبارات رسمی

Would you like to + verb?

می‌خواهید + فعل؟

 

I’d like to ask you to + verb

می‌خواهم از شما درخواست کنم که + فعل؟

 

It would be my pleasure if you would +

باعث خوشحالی من خواهد بود که + فعل

 

May I have the honor of your + verbing?

ممکن است افتخار شما را داشته باشم برای + فعل

 

I’d like to ask you to attend the open ceremonies next week.

مایلم از شما بخواهم که هفته آینده در مراسم افتتاحیه شرکت کنید.

 

May we have the honor of your presence at dinner on Friday?

می‌شود افتخار حضور شما در شام را در جمعه داشته باشیم؟

 

It would be my pleasure if you would join us for dinner tonight.

خوشحال می‌شوم اگر شما امشب برای صرف شام به ما ملحق بشوید.

 

Would you like to attend the performance with me?

دوست دارید با من در این برنامه شرکت کنید؟

 

مرتبط بخوانید: اصطلاحات انگلیسی پاییز : ۲۳ اصطلاح و عکس فوق العاده!

 

مکالمات نمونه با اصطلاحات دعوت در انگلیسی :

Person 1: Would you like to join us for dinner this evening?

Person 2: Thank you. Yes, that would be very nice.

نفر اول: دوست داری امشب برای شام به ما ملحق شوی؟

نفر دوم: متشکرم. بله، این خیلی خوب است.

 

Person 1: Would you like to come with us?

Person 2: Sure!

نفر اول: دوست داری با ما بیای؟

نفر دوم: البته!

 

همچنین استفاده از فرم‌های پیشنهاد شده در موقعیت‌های غیر رسمی و دعوت کردن افراد دیگر برای پیوستن به شما در انجام کاری رایج است. این فرم‌ها عبارتند از let’s do, how about / what about doing, shall we’.

 

مرتبط بخوانید: اصطلاحات انگلیسی با خواب : ۱۸ اصطلاح واقعا جالب!

 

 مکالمات نمونه:

Person 1: Let’s go out on the town tonight.

 

Person 2: Yes, let’s do that.

 

نفر اول: بیا امشب بریم شهر.

 

نفر دوم: بله، اجازه بدهید این کار را انجام دهیم.

 

Person 1: Shall we get some dinner tonight?

 

Person 2: That sounds like fun.

نفر اول: امشب شام بخوریم؟

نفر دوم: این به نظر جالب می‌آید.

 

مرتبط بخوانید: اصطلاحات انگلیسی با کلمه پول : ۴۰ اصطلاح جالب!

 

اصطلاحات دعوت در انگلیسی برای تشکر از افراد

همیشه از کسی که از شما دعوت می‌کند کاری انجام دهید تشکر کنید. در اینجا برخی از رایج‌ترین اشکال مورد استفاده برای قبول دعوت آورده شده‌است.

Thank you very much.

That would be nice.

Certainly, I’d love to…

Sure, that would be great! (informal)

خیلی متشکرم.

خیلی خوب است.

آره، من دوست دارم …

حتما، این عالی خواهد بود(غیر رسمی)

 

اصطلاحات دعوت در انگلیسی

اصطلاحات دعوت در انگلیسی

 

نمونه مکالمات استفاده از اصطلاحات دعوت در انگلیسی برای تشکر کردن

Person 1: Would you like to come over for dinner?

Person 2: That would be nice. Thank you.

نفر اول: دوست دارید برای شام به اینجا بیایید؟

نفر دوم: این خوب خواهد بود. متشکرم.

 

Person 1: How about joining us for ice-cream?

Person 2: Sure, that would be great!

نفر اول: چطور می‌خواهید برای بستنی به ما ملحق شوید؟

نفر دوم: مطمئنا، این عالی خواهد بود!

 

اگر نمی‌توانید یک دعوت را قبول کنید، از یکی از عبارت‌های مودبانه زیر برای پاسخ دادن استفاده کنید.

 

Thank you. I’m afraid I have another engagement.

متشکرم. متاسفم که یک وعده دیگر دارم.

Sorry, I’m afraid I can’t.

ببخشید، متاسفانه نمی‌توانم.

 

مرتبط بخوانید: اصطلاحات عامیانه انگلیسی : ۳۰ اصطلاح که باید بدانید!

 

موقعیت های تمرین استفاده از اصطلاحات دعوت

یک دوست پیدا کنید و از این پیشنهادها برای تمرین اصطلاحات دعوت در انگلیسی در موقعیت‌های مختلف استفاده کنید. دقت کنید که زبانی که در هنگام تمرین استفاده می‌کنید را تغییر دهید تا از همان عبارت بارها و بارها استفاده نکنید.

 

هفته آینده رئیس خود را به صرف شام دعوت کنید (رسمی)

از یک دوست برای نوشیدن یک نوشیدنی دعوت کنید (غیر رسمی)

یک فرد مهم را دعوت کنید که با شما نهار بخورد (رسمی)

برادر یا خواهر خود را به مهمانی دعوت کنید (غیر رسمی)

 

مرتبط بخوانید: ۵۰ اصطلاح و کلمه برای صحبت کردن به شکل یک بومی انگلیسی!

 

اصطلاحات دعوت در انگلیسی برای توضیح یک رویداد

می توانید برای دعوت کردن از عبارات سنتی استفاده کنید یا می توانید برای دعوت عروسی یا رویدادهای دیگر خلاق تر باشید. در اینجا چند نمونه از فرم های دعوت آورده شده است تا شما را با خلاقیت بیشتری آشنا کند.

We request the honor of your presence… (Or be very British and say “honour” and “favour” just to sound more special!)

حضور افتخارآمیز شما را درخواست می‌کنیم …  (برای خاص تر بودن می توانید از honour”  و “favour” نیز استفاده کنید.)

 

We request the pleasure of your company…

لذت حضور شما را درخواست می کنیم …

 

Together with our parents, we invite you…

همراه با پدر و مادر ، شما را دعوت می‌کنیم…

 

We ask you to be present with us at the ceremony uniting…

از شما می‌خواهیم که در مراسم افتتاحیه با ما حضور داشته باشید.

 

اصطلاحات دعوت در انگلیسی:   We invite you to share with us a celebration of love…

شما را دعوت می‌کنیم که یک جشن عشق را با ما به اشتراک بگذارید.

 

We ask you to join us at the marriage of…

از شما می‌خواهیم که در مراسم ازدواج به ما ملحق شوید …

 

اصطلاحات دعوت در انگلیسی

اصطلاحات دعوت در انگلیسی

 

We are thrilled to invite you to celebrate the union of…

ما هیجان زده هستیم تا شما را به جشن … دعوت کنیم

Our joy will be more complete if you will join us to celebrate…

شادی ما کامل‌تر خواهد بود اگر شما به ما ملحق شوید تا جشن بگیریم …

 

Please be our guest as we celebrate…

لطفا مهمان ما باشید چون جشن می‌گیریم …

 

With pride and joy, we invite you to share a special day in our lives as we…

با غرور و شادی، شما را دعوت می‌کنیم که یک روز خاص را در زندگیمان به اشتراک بگذارید.

 

With joyous hearts, we invite you to attend the wedding of…

با دل‌های شاد، شما را دعوت می‌کنیم که در مراسم عروسی شرکت کنید …

 

We joyfully invite you to share in our happiness at our wedding celebration. Please join (name) and (name) on the (date)…

ما با خوشحالی از شما دعوت می‌کنیم که در شادی و جشن عروسی ما شریک شوید. لطفا  به (نام) و (نام) در روز (تاریخ) ملحق شوید …

 

مرتبط بخوانید: آموزش اصطلاحات انگلیسی با زبان نگار (بخش اول)

 

It is with joy (or happiness, pleasure, etc.) that we invite you to be with us as we begin our new life together…

با لذت شما را دعوت می‌کنیم که با ما باشید چون ما زندگی جدید خود را با هم آغاز می‌کنیم.

 

اصطلاحات دعوت در انگلیسی:   We ask those dearest in our hearts to join with us in celebrating…

از عزیزانمان می‌خواهیم که در جشن به ما ملحق شوند …

 

You are invited to a celebration of the beginning of our new life together as we are united as husband and wife…

شما به جشن آغاز زندگی جدید ما با یکدیگر به عنوان زن و شوهر دعوت شده‌اید …

 

We invite you to be with us as we celebrate our new life together…

شما را دعوت می‌کنیم که با ما باشید چون ما زندگی جدید خود را با هم جشن می‌گیریم …

 

We invite you to share our celebration of lifelong love and commitment as we exchange vows of marriage on…

شما را دعوت می‌کنیم که جشن عشق و تعهد مادام العمرمان را به اشتراک بگذاریم همانطور که پیمان ازدواج را برگزار می کنیم

 

اصطلاحات دعوت در انگلیسی : Please join us to share our joy and support our love as we exchange vows and are united in the commitment of marriage…

لطفا به ما ملحق شوید تا شادی مان را به اشتراک بگذارید و عشق ما را به عنوان تعهد ازدواج حمایت کنید.

 

  Please join us as we celebrate new beginnings, new dreams, and most importantly, new love at the marriage of…

لطفا به ما بپیوندید چون آغاز جدید، رویاهای جدید، و مهم‌تر از همه، عشق جدید در ازدواج را جشن می گیریم…

 

  Because your love and friendship have guided and inspired us, we invite you to join us as we exchange our wedding vows…

از آنجا که عشق و دوستی شما الهام‌بخش ما بوده، شما را دعوت می‌کنیم که به ما در پیمان عروسی مان ملحق شوید…

 

Because your love and friendship have helped us become who we are, we joyfully invite you to share in our celebration of love and commitment…

از آنجا که عشق و دوستی شما به ما کمک کرده‌است تا به کسی که هستیم تبدیل شویم، ما با خوشحالی شما را دعوت می‌کنیم که در جشن عشق و تعهدمان شریک شوید.

 

Because you have shared in our lives by your friendship and love, we (names) invite you to share the beginning of our new life together when we exchange marriage vows…

چون شما با دوستی و عشق خود در زندگی ما شریک بوده‌اید، ما (نام) شما را دعوت می‌کنیم که در ابتدای زندگی جدیدمان در زمانی که پیمان ازدواج را مبادله می‌کنیم، شریک شوید.

 

(Names) have chosen to exchange vows of love and marriage surrounded by their circle of family and friends who fill their lives with a sense of joy and community…

(نام ها)برای مبادله پیمان عشق و ازدواج که توسط دایره خانوادگی و دوستانی که زندگیشان را با حس شادی و اتحاد پر می‌کنند، انتخاب شده‌اند …

 

اصطلاحات دعوت در انگلیسی:  (Names) have chosen to share the adventure of life together. Please join them on the occasion of their marriage…

(نام ها) برای به اشتراک گذاشتن ماجراهای زندگی با هم انتخاب شده‌اند. لطفا به مناسبت ازدواج به آن‌ها ملحق شوید …

 

We have experienced love in our parents, families and friends, and now a new love in each other… We invite you…

ما عشق در والدین، خانواده و دوستان خود را تجربه کرده‌ایم، و اکنون یک عشق جدید به هم دیگر … ما شما را دعوت می‌کنیم …

 

مرتبط بخوانید: ۵۰ مورد از اصطلاحات سفر در انگلیسی که باید بدانیم!

 

(Names) have chosen the first day of their new life together as (date). The pleasure of your company is requested…

(نام ها) اولین روز زندگی جدید خود را به عنوان (تاریخ)انتخاب کرده‌اند. درخواست شرکت شما …

 

اصطلاحات دعوت در انگلیسی:  We decided on forever and forever begins (date, etc.) when we exchange vows…

ما برای همیشه تصمیم گرفتیم و برای همیشه شروع کنیم (تاریخ و غیره)وقتی که پیمان مبادله می‌کنیم.

 

(Names) have invited you to help us celebrate the beginning of our happily ever after when we…

(نام ها) از شما دعوت کرده‌اند که به ما در جشن آغاز شادی کمک کنید…

 

(Names) invite you to witness our marriage vows as we begin our joyful journey together on…

(نام ها) شما را به عنوان شاهد ازدواج ما دعوت می‌کنند و ما سفر شاد خود را با هم آغاز می‌کنیم …

 

You are invited to share a day of happy beginnings when (names) pledge vows of love and faith…

از شما دعوت شده‌است که روز آغاز شادی را به اشتراک بگذارید وقتی که (اسامی)پیمان عشق و ایمان را وعده می‌دهند …

 

(Names) invite you to be with us as we begin a lifetime of dreaming and sharing (or any other verbs that may be appropriate) on

(نام ها) از شما دعوت می‌کنند که با ما باشید چون ما یک عمر رویایی را آغاز کنیم و به اشتراک میگذاریم (یا هر فعل دیگری که ممکن است مناسب باشند)

در صورتی که تمایل به مشاوره با کارشناسان زبان نگار برای آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی را دارید، با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۴۳۹۴۲ به گرمی پاسخگوی شما خواهیم بود.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه