آموزش Parts of Speech در زبان انگلیسی | موسسه زبان های خارجی زبان نگار - برگزار کننده رسمی آزمونهای تافل در ایران

آموزش Parts of Speech در زبان انگلیسی

آموزش Parts of Speech در زبان انگلیسی

آموزش Parts of Speech  : در زبان انگلیسی هشت Parts of Speech یا اجزاء کلام وجود دارد: اسم، ضمیر، فعل، صفت، قید، حرف اضافه، حرف ربط و صوت. Parts of Speech  حاکی از این است که چگونه کلمه به مفهوم و هم از لحاظ گرامری در جمله عمل می ‌کند. یک واژه به تنهایی می ‌تواند به عنوان بیش از یک جزء کلام عمل کند زمانی که در شرایط مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. درک اجزاء کلام برای تعیین تعریفی صحیح از یک کلمه در هنگام استفاده از فرهنگ لغت ضروری است.

 

۱.آموزش  Parts of Speech : اسم

اسم نام یک فرد، مکان، چیز یا ایده است.

مانند: man… Butte College… house… happiness

یک اسم یک کلمه برای یک فرد، مکان، چیز یا ایده است. اسم ها اغلب با یک حرف تعریف (the, a, an) استفاده می‌شوند اما نه همیشه. اسم‌های خاص همیشه با یک حرف بزرگ شروع می‌شوند؛ اما اسم‌های عام این گونه نیستند. اسم ها می ‌توانند مفرد یا جمع باشد، انتزاعی یا مفهومی باشند. اسم ها با افزودن  ‘s مالکیت را نشان می ‌دهند. همچنین اسم ها می‌ توانند در نقش ‌های مختلف در یک جمله عمل کند؛ برای مثال، یک اسم می‌تواند فاعل، مفعول مستقیم، مفعول غیر مستقیم، مکمل فاعل، یا یک حرف‌اضافه باشد.

The young girl brought me a very long letter from the teacher, and then she quickly disappeared. Oh my!

 

آموزش Parts of Speech

آموزش Parts of Speech

۲. ضمیر

یک ضمیر واژه ‌ای است که به جای یک اسم مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

She… we… they… it

یک ضمیر واژه‌ای است که به جای یک اسم مورد استفاده قرار می ‌گیرد.

یک ضمیر معمولا جانشین یک اسم خاص می‌شود، که مرجع نامیده می ‌شود. در جمله بالا، مرجع برای she کلمه girl است. ضمیرها به وسیله نوع خاصی تعریف می‌شوند: ضمیر شخصی به افراد یا اشیا خاص ارجاع داده می‌شود؛ ضمیر ملکی ، مالکیت را نشان می دهد. ضمیر انعکاسی به منظور تاکید بر یک اسم یا ضمیر به کار می‌رود. ضمیر موصولی یک بند را معرفی می کند و ضمیر اشاره برای شناسایی، اشاره و ارجاع به اسم استفاده می شود.

The young girl brought me a very long letter from the teacher, and then she quickly disappeared. Oh my!

 

مرتبط بخوانید: اشتباهات متداول در گرامر انگلیسی : ۱۰ اشتباه که باید بدانید!

 

۳.  آموزش  Parts of Speech : فعل

فعل یک عمل و انفعال را بیان می کند.

jump… is… write… become

فعل در یک جمله فعل و انفعال را بیان می ‌کند. یک فعل اصلی وجود دارد و گاهی یک یا چند فعل کمکی می تواند وجود داشته باشد (“She can sing.” فعل اصلی  sing و فعل کمکی can می باشد.  )

یک فعل باید با فاعل خود در تعداد هماهنگ باشد(هر دو فرد باشند یا هر دو جمع باشند).فعل ها نیز اشکال مختلفی برای بیان حالت به خود می‌ گیرند.

The young girl brought me a very long letter from the teacher, and then she quickly disappeared. Oh my!

 

آموزش Parts of Speech

آموزش Parts of Speech

 

۴. صفت

صفت یک اسم یا ضمیر را تغییر می ‌دهد یا توصیف می ‌کند.

pretty… old… blue… smart

صفت یک واژه است که برای اصلاح یا توصیف یک اسم یا یک ضمیر کاربرد دارد. معمولا به این سوال جواب می ‌دهد : کدام یک، چه نوع و چه تعداد. حروف تعریف معمولا قبل از صفات استفاده می شوند.

The young girl brought me a very long letter from the teacher, and then she quickly disappeared. Oh my!

۵. آموزش  Parts of Speech : قید

می‌تواند یک فعل، صفت یا قید دیگر را بیان یا توصیف کند.

gently… extremely… carefully… well

یک قید می‌تواند یک فعل، صفت، یا یک قید دیگر را بیان یا اصلاح کند، اما هرگز یک اسم را تغییر نمی ‌دهد. معمولا به سوالات زمانی که، در کجا، چگونه، تحت چه شرایطی، و یا چه درجه‌ای، پاسخ می‌ دهد. قیدها اغلب به ly ختم می‌شوند.

The young girl brought me a very long letter from the teacher, and then she quickly disappeared. Oh my!

 

مرتبط بخوانید: ۱۰ نکته واقعا کاربردی در گرامر تافل که باید بدانید!

 

۶. حروف اضافه

حرف ‌اضافه یک کلمه است که قبل از یک اسم یا ضمیر قرار داده می‌ شود تا عبارت دیگر در جمله را تغییر دهد.

by… with…. about… until

(by the tree, with our friends, about the book, until tomorrow)

یک حرف‌ اضافه یک کلمه است که قبل از یک اسم یا ضمیر قرار داده می‌ شود تا عبارت دیگر در جمله را تغییر دهد. بنابراین یک حرف‌اضافه همیشه بخشی از عبارت قیدی است. عبارت قیدی تقریبا همیشه به عنوان صفت یا به عنوان یک قید عمل می ‌کند.

The young girl brought me a very long letter from the teacher, and then she quickly disappeared. Oh my!

 

آموزش Parts of Speech

آموزش Parts of Speech

 

۷. آموزش  Parts of Speech : حرف ربط

حرف ربط کلمات، عبارات و یا بندها را  مرتبط می‌ کند.

and… but… or… while… because

حرف ربط به کلمات، عبارات و یا بندها مرتبط می‌ شود و نشان می‌دهد که رابطه بین عناصر به هم پیوسته ‌است. هماهنگی متقابل عناصر به صورت گرامری به هم متصل می ‌شوند: and, but,  or, nor, for, so, yet.  برخی حرف ربط موادی را به هم متصل می‌کنند که برابر نیستند: because, although, while, since, etc. . انواع دیگری از حروف ربط نیز وجود دارند.

 

The young girl brought me a very long letter from the teacher, and then she quickly disappeared. Oh my!

 

مرتبط بخوانید: ۱۰ نکته واقعا کاربردی در آموزش گرامر زبان انگلیسی

 

۸. صوت

کلمه interjection  واژه‌ای است که برای بیان احساسات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Oh!… Wow!… Oops!

کلمه صوت ها واژه ‌ای است که برای بیان احساسات مورد استفاده قرار می ‌گیرد. اغلب با یک علامت تعجب دنبال می‌شود.

The young girl brought me a very long letter from the teacher, and then she quickly disappeared. Oh my!

در صورتی که تمایل به مشاوره با کارشناسان زبان نگار برای آموزش زبان انگلیسی را دارید، با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۴۳۹۴۲ به گرمی پاسخگوی شما خواهیم بود.

دیگر شماره های مرکز زبان نگار:

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۴

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۷

۰۲۱۸۸۹۵۶۵۸۲

۰۲۱۸۸۹۹۶۳۹۲

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه