آموزش اصطلاحات انگلیسی با زبان نگار (بخش اول)

آموزش اصطلاحات انگلیسی با زبان نگار (بخش اول)

همراهان خوب زبان نگار، قصد داریم در خصوص اصطلاحات انگلیسی برای شما پست های بسیار جالبی را تهیه کنیم. با کمک این اصطلاحات می توانید بهتر و روان تر صحبت کنید. هم چنین استفاده از این جمله ها باعث می شود بتوانید  با افرادی که زبان مادری آن ها انگلیسی است، بهتر ارتباط برقرار کنید!

شماره ۱: بهت قول می دهم .(You have my word)

اصطلاحات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی

تلفظ: juː hæv maɪ wɜrd  

معنی :  To tell someone that you will certainly do something

توضیحات : ریشه این اصطلاح در اصول اخلاقی شوالیه های قرن یازدهم و دوازدهم میلادی است. درواقع، شوالیه ها کدهای مخصوص به خود را داشتند و هر کد نشانگر وفاداری شوالیه به آن فرد خاص بود.

مثال : The project will be finished till April, you have my word

در صورتی که بخواهید از عکس این موضوع صحبت کنید: از فردی که زیر قول خود می زند بگویید این جمله ها کاربرد خواهند داشت:

He usually breaks his word

Break one’s word

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

اصطلاحات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی

 

 

شماره ۲: اینقدر به خودت سخت نگیر .(Don’t be so hard on your self).

تلفظ: doʊnt bi soʊ hɑrd ɑn jɔrːˈsɛlf

معنی :  It means that you’re too harsh on yourself. If something doesn’t go the way you hoped it would, you blame it on yourself, but you shouldn’t

توضیحات : این اصطلاح زمانی به کار برده می شود که شخصی تلاش خود را برای به سرانجام رساندن موضوعی به کار گرفته باشد اما نتیجه دلخواه را نگرفته باشد.

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

اصطلاحات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی

 

 

شماره ۳: پاشو صبح شده! (Rise and Shine)

تلفظ: raɪz ænd ʃaɪn

معنی : Said to tell someone to wake up and get out of bed

نکته: از این اصطلاح در موقعیت های دوستانه و خودمانی استفاده می کنیم. به مثال زیر دقت کنید:
Rise and shine, sleepy head! You’ve got a busy morning, so you’d better get a move on.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

اصطلاحات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی

شماره ۴ : از بودن باهات لذت می برم! (I enjoy your company)

تلفظ: aɪ ɛnˈʤɔɪ jʊər ˈkʌmpəni

معنی : یک مترادف خوب برای این عبارت این جمله است:
I like being with you.

یک اصطلاح تقریبا مشابه نیز وجود دارد:

request the pleasure of someone’s company

این اصطلاح برای دعوت رسمی از کسی برای موضوعی به کاربرده می شود.

به مثال ذیل توجه کنید:

The manager requests the pleasure of your company at dinner tonight.
مدیر شما رو (رسماً) برای شام امشب دعوت کرده است.

 

 

_____________________________________________________________________________________________

اصطلاحات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی

 

 

شماره ۵ : یک بار دیگه امتحان کن (Give it one more try)

تلفظ: gɪv ɪt wʌn mɔr traɪ

معنیTo make an attempt at something.

مثال زیر رو برای درک بهتر این اصطلاح ببینید:
He tried to shake off his fears, but he failed. I told him to give it one more try.
او میخواست بر ترسهاش غلبه کنه اما نتونست. بهش گفتم یه بار دیگه تلاش کن.

 

 

منتظر بخش های دیگر اصطلاحات انگلیسی در زبان نگار باشید. از این که همراه ما بودید، سپاس گزاریم.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه