مکالمه اسپانیایی در فرودگاه : چند اصطلاح واقعا ضروری | موسسه زبان های خارجی زبان نگار

مکالمه اسپانیایی در فرودگاه : چند اصطلاح واقعا ضروری

مکالمه اسپانیایی در فرودگاه : چند اصطلاح واقعا ضروری

بازدید از یک کشور خارجی تجربه جدیدی است که ما را به یادگیری در مورد خودمان دعوت می‌کند، چرا که ذهنمان را به دنیای متفاوتی باز می‌کنیم. با این حال، زمان‌هایی وجود دارد که داشتن آمادگی بیشتر می‌تواند بسیار مفید باشد. برای مثال، زمانی که شما از گمرک و مهاجرت در یک کشور اسپانیایی‌زبان دیدن می‌کنید. به احتمال زیاد، کسی را پیدا خواهید کرد که انگلیسی صحبت کند، اما ممکن است هیچ گوینده انگلیسی موجود نباشد. در این صورت باید مکالمه اسپانیایی در فرودگاه را بلد باشید. این مقاله دارای لیستی از کلمات و عباراتی است که ممکن است در یک سناریو در فرودگاه مفید باشند.

 

مکالمه اسپانیایی در فرودگاه

مکالمه اسپانیایی در فرودگاه

 

مکالمه اسپانیایی در فرودگاه: جملاتی درباره خودتان

¿Cuál es su nacionalidad?: ملیت شما چیست؟

¿En qué país vive?:  در کدام کشور زندگی می کنید؟

¿Cuál es su fecha de nacimiento?: تاریخ تولد شما چیست؟

¿En dónde nació?: در کجا متولد شده اید؟

– ¿Trae su pasaporte con usted?: آیا پاسپورتتان همراهتان است؟

¿Puedo ver su pasaporte?: ممکن است پاسپورت شما را ببینم؟

– ¿Me permite su pasaporte por favor?: ممکن است پاسپورت شما را داشته باشم؟

مرتبط بخوانید: مکالمات روزمره اسپانیایی : ۷۱ اصطلاح واقعا ضروری!

 

مکالمه اسپانیایی در فرودگاه: پاسخ هایی درباره خودتان

Soy un ciudadano estadounidense: من یک شهروند آمریکایی هستم.

Soy canadiense: من کانادایی هستم.

Soy de Francia: من فرانسوی هستم.

Tengo nacionalidad alemana: من ملیت آلمانی دارم.

Vivo en Inglaterra: من در انگلستان زندگی می کنم.

Mi fecha de nacimiento es el 7 de Marzo de 1978: تاریخ تولد من ۷ مارس ۱۹۷۸ است.

Aquí está mi pasaporte: پاسپورت من اینجاست.

مکالمات اسپانیایی در فرودگاه: سوالاتی درباره مقصد شما

¿De dónde viene hoy?: شما امروز از کجا می آیید؟

¿Desde dónde viaja hoy?: امروز از کجا سفر کرده اید؟

¿Su vuelo hizo alguna escala?: آیا پرواز شما تاخیری داشت؟

– ¿Dónde ha estado recientemente?: اخیرا کجا بوده اید؟

پاسخ هایی درباره مقصد شما:

Vengo de Canadá: من از کانادا می آیم.

Sí, mi vuelo hizo escala en Amsterdam: بله پرواز من در آمستردام متوقف شد.

No, mi vuelo no hizo escalas: نه پرواز من هیچ تاخیری نداشت.

Recientemente he estado en Honduras y en Costa Rica: من اخیرا در Honduras و Costa Rica بودم.

 

مکالمه اسپانیایی در فرودگاه

مکالمه اسپانیایی در فرودگاه

 

مکالمات اسپانیایی در فرودگاه : سوالات مربوط به هدف و مدت سفر شما

¿Este es un viaje de placer o de negocios?: آیا شما برای تجارت و یا اوقات فراغت اینجا هستید؟

¿Cuál es el propósito de su visita?: هدف شما از بازدید چیست؟

¿Cuál es el propósito de su viaje?: هدف از سفر شما چیست؟

¿Cuál es la razón de su visita?: دلیل بازدید شما چیست ؟

¿Adónde va a ir?: شما کجا میروید؟

¿Por qué visita México?: چرا از مکزیک بازدید می کنید؟

¿Tiene comprobantes de solvencia económica?: آیا شما شاهدی بر حمایت مالی دارید؟

مکالمه اسپانیایی در فرودگاه : ¿Ha sido condenado por algún crimen?: به جرم یه جنایت متهم شدید؟

¿En qué dirección va a quedarse?: آدرس جایی که اقامت خواهید کرد چیست؟

¿Tiene reservaciones de hotel?: آیا هتل رزرو کرده اید؟

¿Dónde planea quedarse?: برنامه شما برای ماندن چیست؟

¿Viaja solo?: به تنهایی سفر می کنید؟

¿Cuántas personas viajan con usted?: چند نفر با شما سفر می کنند.

¿Cuánto tiempo va a quedarse en México?: چقدر در مکزیک خواهید ماند؟

¿Cuánto tiempo planea quedarse?: برای ماندن تا چه مدتی برنامه ریزی کرده اید؟

¿Cuándo va a regresar a su país?: چه زمانی به کشور خود بازخواهید گشت؟

 

مرتبط بخوانید: مکالمه سریع اسپانیایی : در بهترین کلاس زبان تهران

 

مکالمات اسپانیایی در سفر : پاسخ های شما درباره هدف و مدت زمان سفر

Estoy de vacaciones: من در تعطیلات هستم.

Este es un viaje de negocios: این یک سفر تجاری است.

Porque quiero conocer México y relajarme en la playa: برای اینکه من می خواهم مکزیک را بشناسم و در ساحل استراحت کنم.

Porque quiero descansar con mi familia: چون می خواهم با اعضای خانواده ام استراحت کنم.

Porque quiero mejorar mi español y visitar la Ciudad de México: چون می خواهم که زبان اسپانیایی خود را بهبود ببخشم و از شهر مکزیک بازدید کنم.

Planeo visitar la Ciudad de México, Guanajuato y Guadalajara: من برنامه ریزی کرده ام شهر مکزیک، Guanajuato و Guadalajara را بازدید کنم.

Planeo quedarme en casa de un amigo: من برنامه ریزی کرده ام در خانه دوستم بمانم.

مکالمه اسپانیایی در فرودگاه : Esta es la dirección donde voy a quedarme: این آدرسی است که من اقامت خواهم کرد.

Aquí está una copia de mis reservaciones de hotel: این یک کپی از رزرو هتل من است.

Si, viajo solo: بله من تنهایی سفر می کنم.

No vengo solo, viajo con mi familia: من تنها نیستم من با خانواده ام سفر می کنم.

No vengo solo, viajo con mi esposa y mis dos hijos: من تنها نیستم من با همسر و ۲ فرزندم سفر می کنم.

Planeo quedarme en México por dos semanas: من برنامه ریزی کرده ام تا ۲ دو هفته در مکزیک بمانم.

Voy a regresar a mi país el 15 de noviembre: من در ۱۵ نوامبر به کشور خود باز می گردم.

 

مکالمه اسپانیایی در فرودگاه

مکالمه اسپانیایی در فرودگاه

 

مکالمات اسپانیایی در فرودگاه : سوالاتی درباره چمدان

¿Cuántas maletas lleva hoy?: امروز چند چمدان دارید؟

¿Ha tenido su maleta con usted todo el tiempo?: شما همیشه کیفتان را همراه خود داشتید؟

– ¿Lleva algo para alguien más?: آیا چیزی برای کسی می برید؟

– ¿Alguien que usted no conoce le ha pedido que lleve algo en este vuelo?: کسی از شما نخواسته است که چیزی رو در این پرواز همراه داشته باشید؟

¿Usted empacó sus maletas?: وسایلتان را جمع کرده اید؟

¿Qué hay en su maleta?: داخل کیف شما چیست؟

¿Puedo inspeccionar su maleta?: می توانم چمدان های شما را بررسی کنم؟

¿Me permite inspeccionar su maleta?: ممکن است چمدان شما را بررسی کنم؟

 

مرتبط بخوانید: پرکاربردترین عبارات زبان اسپانیایی :۱۰۰ عبارت و جمله مهم!

 

پاسخ هایی درباره شما در مکالمات اسپانیایی در فرودگاه

Traigo dos maletas: من دو کیف آورده ام.

No traigo maletas, sólo mi equipaje de mano: من هیچ کیفی نیاورده ام ، من فقط یک چمدان دارم.

He tenido mi maleta conmigo todo el tiempo: من کیفم را در همه زمان ها همراه داشتم.

No llevo nada para nadie más: من چیزی برای کسی نیاورده ام.

Nadie me ha pedido llevar algo en este vuelo: هیچکس از من نخواسته است چیزی در این پرواز برایش بیاورم.

En mi maleta hay ropa, una cámara de fotos, un cargador para la cámara, dos pares de zapatos y tres libros: در چمدان من مقداری لباس، دوربین عکاسی، شارژر برای دوربین، دو جفت کفش و سه کتاب وجود دارند.

Sí, adelante. Puede inspeccionar mi maleta: بله ادامه بدهید. می توانید کیف من را بررسی کنید.

 

در صورتی که تمایل به مشاوره با کارشناسان زبان نگار  برای آموزش زبان اسپانیایی را دارید، با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۴۳۹۴۲ به گرمی پاسخگوی شما خواهیم بود.

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه