لغات اسپانیایی مربوط به زمستان! لغات واقعا ضروری! | موسسه زبان های خارجی زبان نگار

لغات اسپانیایی مربوط به زمستان! لغات واقعا ضروری!

لغات اسپانیایی مربوط به زمستان! لغات واقعا ضروری!

این مطلب شامل یک فهرست از لغات اسپانیایی زمستان است و شامل دو فعل و هم چند محرک برای تشکیل جملات است. با هر دو لیست، شما می‌توانید واژگان را در متن قرار دهید تا از آن به روش عملی استفاده کنید.

 

لغات اسپانیایی زمستان

زمستان می‌تواند به خاطر فعالیت‌های ویژه‌ای که می‌توان انجام داد، مخصوصا در مکان‌هایی که در آن برف می‌بارد، سرگرم‌کننده باشد. لیست زیر شامل فعالیت‌های زمستانی برفی است. این دو لغت اولین چیزی است که ما باید یاد بگیریم:

 

el invierno (زمستان ، تلفظ: el een-vee-ehr-noh)

la nieve (برف، تلفظ : la nee-eh-veh)

 

 لغات اسپانیایی زمستان

لغات اسپانیایی زمستان

لغات اسپانیایی زمستان مربوط به فعالیت های زمستانی

اکنون با ما همراه باشید تا یاد بگیرید چگونه فعالیت های سرگرم کننده که می توانید در زمستان انجام دهید را به زبان اسپانیایی بگویید.

esquiar  (معنی : اسکی کردن، تلفظ : es-kee-ar )

jugar a la guerra de bolas de nieve  (معنی : گلوله برف بازی کردن، تلفظ : hoo-gar ah la gueh-rrah de boh-las de nee-eh-veh).) توجه داشته باشید که سیلاب ‘gue’ در کلمه guerra همانند صدای ‘gue’ در کلمه انگلیسی ‘guess’ می باشد.

hacer un muñeco de nieve  (معنی: آدم برفی درست کردن، تلفظ : ah-sehr oon moo-nyeh-koh de nee-eh-veh)

 

مرتبط بخوانید: مکالمات روزمره اسپانیایی : ۷۱ اصطلاح واقعا ضروری!

 

patinar sobre hielo  (معنی: اسکی روی یخ، تلفظ: pah-tee-nar soh-bre yee-eh-loh)

ir en trineo  (معنی : سورتمه سواری کردن، تلفظ: eer ehn tree-neh-oh)

hacer ángeles en la nieve  (معنی : فرشته درست کردن در برف، تلفظ : ah-ser aan-heh-lehs ehn la nee-eh-veh)

acampar en la nieve  (معنی : کمپ زدن در برف، تلفظ: ah-cam-par en la nee-eh-veh)

لغات اسپانیایی زمستان tomar chocolate caliente  (معنی: شکلات داغ نوشیدن، تلفظ: toh-mar cho-koh-lah-teh kah-lee-ehn-teh)

tejer una bufanda o unos guantes  (معنی : شالگردن یا دستکش بافتن، تلفظ: teh-her oo-nah boo-fun-dah oh oo-nos goo-an-tehs)

 

مرتبط بخوانید: آموزش اسپانیایی : ۲۰ نکته و ترفند که باید بدانید!

 

 cortar papel en forma de copos de nieve  (معنی : برش زدن کاغذ همانند دانه برف، تلفظ: kor-taar paa-pel en fohr-mah de koh-pos de nee-eh-veh)

tomar fotos del paisaje invernal  (معنی: عکس گرفتن از طبیعت زمستان، تلفظ : toh-mar foh-tos del pah-ee-sah-heh een-ver-nal)

 

 لغات اسپانیایی زمستان

لغات اسپانیایی زمستان

 

درست کردن جمله با لغات اسپانیایی مربوط به زمستان:

برای تمرین واژگان جدید که یاد گرفتید، می‌توانید با صدای بلند برخی جملات را بیان کنید. شما می‌توانید از جمله های زیر استفاده کنید که در پی آن هر یک از لغاتی که شما یاد گرفتید وجود دارند:

En invierno, me gusta…  (معنی: در طول زمستان، من دوست دارم …، تلفظ : en een-vee-ehr-noh meh goos-tah )

El invierno es ideal para…  (معنی: زمستان برای …. ایده آل است، تلفظ: el een-vee-ehr-noh es ee-deh-al pah-rah)

En invierno yo puedo…  (معنی : در طول زمستان، من می توانم ….، تلفظ: en een-vee-ehr-noh yoh poo-eh-doh)

El próximo invierno, yo voy a…  (معنی: در زمستان بعدی من …. میروم، تلفظ : el proks-ee-moh een-vee-ehr-noh, yoh boy ah)

 

مرتبط بخوانید: ۱۰ ترفند و نکته برای یادگیری سریع اسپانیایی

 

En invierno, yo no quiero… Yo prefiero…  : (معنی: در طول زمستان من نمی خواهم …. من ترجیح می دهم…، تلفظ: en een-vee-ehr-noh yoh noh kee-eh-ro… preh-fee-eh-ro)

شما می توانید جملاتی مانند نمونه های زیر با استفاده از لغات اسپانیایی زمستان که یاد گرفتید بسازید:

En invierno, me gusta tomar fotos del paisaje invernal.  : در طول زمستان، من دوست دارم عکس بگیرم.

El invierno es ideal para tomar chocolate caliente.  : زمستان برای خوردن شکلات داغ ایده آل است.

 

با لغات اسپانیایی زمستان آشنا شدید. شما می توانید موارد بیشتری در خصوص یادگیری زبان اسپانیایی در بخش وبلاگ سایت موسسه زبان های خارجی زبان نگار پیدا کنید. موسسه زبان نگار دوره های عالی برای آموزش زبان اسپانیایی برگزار می کند، می توانید در این دوره ها شرکت کرده و به بهترین نحو زبان اسپانیایی را یاد بگیرید.

در صورتی که تمایل به مشاوره با کارشناسان زبان نگار برای آموزش زبان اسپانیایی را دارید، با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۴۳۹۴۲ به گرمی پاسخگوی شما خواهیم بود.

 

دیگر شماره های مرکز زبان نگار:

 

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۴

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۷

۰۲۱۸۸۹۵۶۵۸۲

۰۲۱۸۸۹۹۶۳۹۲

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه