شمارش به عربی + تلفظ !

شمارش به عربی + تلفظ !

شمارش به عربی + تلفظ ! در این مطلب نحوه شمارش به عربی را آموزش خواهیم داد. برای یادگیری بهتر شما فایل صوتی مربوط به برخی از اعداد نیز قرار گرفته شده است. این اعداد را چندین بار تمرین و تکرار کنید تا بتوانید از آن برای بیان ساعت، تاریخ ها، مقدار پول و … استفاده کنید. با زبان نگار همراه باشید.

 

به عربیبه فارسیعدد
صفرصفر۰
واحدیک۱
اثناندو۲
ثلاثهسه۳
اربعهچهار۴
خمسهپنج۵
ستهشش۶
سبعههفت۷
ثامنیههشت۸
تسعهنه۹
عشرهده۱۰
احدی عشریازده۱۱
اثنا عشردوازده۱۲
ثلاثه عشرسیزده۱۳
اربعه عشرچهارده۱۴
خمسه عشرپانزده۱۵
سته عشرشانزده۱۶
سبعه عشرهفده۱۷
ثمانیه عشرهجده۱۸
تسعه عشرنوزده۱۹
عشرونبیست۰۲
واحد و عشرونبیست و یک۲۱
اثنان و عشرونبیست و دو۲۲
ثلاثه و عشرونبیست و سه۲۳
اربعه و عشرونبیست و چهار۲۴
خمسه و عشرونبیست و پنج۲۵
سته و عشرونبیست و شش۲۶
سبعه و عشرونبیست و هفت۲۷
ثمانیه و عشرونبیست و هشت۲۸
تسعه و عشرونبیست و نه۲۹
ثلاثونسی۳۰
أربعونچهل۴۰
خمسونپنجاه۵۰
ستون شصت۶۰
سبعونهفتاد۷۰
ثمانونهشتاد۸۰
تسعوننود۹۰
مائهصد۱۰۰
ألفهزار۱۰۰۰
مائه ألفده هزار۱۰۰۰۰
ملیونیک میلیون۱۰۰۰۰۰۰

تلفظ اعداد ۰ تا ۱۰

تلفظ اعداد ۱۰ تا ۲۰

تلفظ اعداد ۱۰ تا ۱۰۰

 

شمارش به عربی

شمارش به عربی

 

شمارش به عربی : اعداد ترتیبی در زبان عربی

با شمارش اعداد شمارشی به زبان عربی آشنا شدید. در ادامه به شمارش اعداد ترتیبی خواهیم پرداخت.

عدد ترتیبی به فارسی عدد به عربی
اولیالاول
دومیالثانی
سومی الثالث
چهارمیالرابع
پنجمیالخامس
ششمیالسادس
هفتمیالسابع
هشتمیالثامن
نهمیالتاسع
دهمیالعاشر
یازدهمیالحادی عشر
دوازدهمیالثانی عشر

 امیدواریم از آموزش شمارش به عربی نهایت استفاده را ببرید. همچنین در بخش وبلاگ سایت زبان نگار می توانید موارد بیشتری در خصوص یادگیری زبان عربی پیدا کنید. موسسه زبان نگار دوره های عالی برای آموزش زبان عربی برگزار می کند، می توانید در این دوره ها شرکت کرده و به بهترین نحو زبان فرانسه را یاد بگیرید.

در صورتی که تمایل به مشاوره با کارشناسان زبان نگار برای آموزش زبان عربی را دارید، با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۴۳۹۴۲ به گرمی پاسخگوی شما خواهیم بود.

دیگر شماره های مرکز زبان نگار:

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۴

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۷

۰۲۱۸۸۹۵۶۵۸۲

۰۲۱۸۸۹۹۶۳۹۲

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه