شمارش به ترکی استانبولی : کامل ترین دسته بندی! | موسسه زبان های خارجی زبان نگار

شمارش به ترکی استانبولی : کامل ترین دسته بندی!

شمارش به ترکی استانبولی : کامل ترین دسته بندی!

در این مطلب نحوه شمارش به ترکی استانبولی را آموزش خواهیم داد. برای یادگیری بهتر شما تلفظ کلمات به صورت فارسی داخل پرانتز آورده شده است. این اعداد را چندین بار تمرین و تکرار کنید تا بتوانید از آن برای بیان ساعت، تاریخ ها، مقدار پول و … استفاده کنید. با زبان نگار همراه باشید.

شمارش به ترکی استانبولی : اعداد شمارشی

در جدول زیر می توانید اعداد شمارشی به ترکی استانبولی به همراه تلفظ را مشاهده کنید.

عدد شمارش به ترکی استانبولی تلفظ
۱ bir بیر
۲ iki ایکی
۳ üç اوچ
۴ dört دورت
۵ beş بِش
۶ altı آلتی
۷ yedi یِدی
۸ sekiz سِکیز
۹ dokuz دوکوز
۱۰ on اُن
۲۰ yirmi یرمی
۳۰ otuz اوتوز
۴۰ kırk کرک
۵۰ elli ایللی
۶۰ altmış آلتمش
۷۰ yetmiş یتمیش
۸۰ seksen سکسن
۹۰ doksan دوکسن
۱۰۰ yüz یوز
۱۰۰۰ bin بین
۱.۰۰۰.۰۰۰ bir milyon بیر ملیون
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ bir milyar بیر میلیار
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ bir trilyon بیر تریلیون

 

تلفظ اعداد ۰ تا ۹

 

تلفظ اعداد ۱۰ تا ۹۰

 

تلفظ اعداد ۱۰۰ تا ۱۰۰۰۰

برای بیان اعدادی مانند ۱۲ تنها کافی است که دو عدد را در کنار هم قرار دهید. مانند مثال های زیر عمل کنید.:

On iki : دوازده
yirmi beş : بیست و پنج
dört yüz altmış iki : چهارصد و شصت و دو
شمارش به ترکی استانبولی

شمارش به ترکی استانبولی

آموزش شمارش به ترکی استانبولی : اعداد ترتیبی

اعداد معادل ترکی استانبولی تلفظ به فارسی
اول Birinci بیرینجی
دوم Ikinci ایکینجی
سوم Ucuncu اوچنجو
چهارم Dorduncu دوردُنجو
پنجم Besinci بشینجی
ششم Altinsi آلتینجی
هفتم Yedinci یدینجی
هشتم Sekizinci سکسنجی
نهم Dokuzuncu دوکوزنجو
دهم Onuncu اُنُنجو
بیستم Yirminci یرمینجی
سی ام Otuzuncu اُتوزونجو
صدم Yuzuncu یوزُنجو
هزارم bininci بینینجی

 

با لغات مربوط به شمارش به ترکی استانبولی آشنا شدید. شما می توانید موارد بیشتری در خصوص یادگیری زبان ترکی استانبولی در بخش وبلاگ سایت موسسه زبان های خارجی زبان نگار پیدا کنید. موسسه زبان نگار دوره های عالی برای آموزش زبان ترکی برگزار می کند، می توانید در این دوره ها شرکت کرده و به بهترین نحو زبان ترکی را یاد بگیرید.

 

مرتبط بخوانید: لغات ترکی استانبولی زمستان! ۳۰ لغت واقعا ضروری!

 

در صورتی که تمایل به مشاوره با کارشناسان زبان نگار برای آموزش زبان ترکی را دارید، با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۴۳۹۴۲ به گرمی پاسخگوی شما خواهیم بود.

دیگر شماره های مرکز زبان نگار:

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۴

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۷

۰۲۱۸۸۹۵۶۵۸۲

۰۲۱۸۸۹۹۶۳۹۲

 

بدون نظر

ارسال یک نظر