حیوانات به روسی : 75 عنوان که باید بدانید! | موسسه زبان های خارجی زبان نگار

حیوانات به روسی : ۷۵ عنوان که باید بدانید!

حیوانات به روسی : ۷۵ عنوان که باید بدانید!

در این مطلب اسامی حیوانات به روسی گردآوری شده است. شما می توانید این لغات را چندین بار مرور نمایید تا به خوبی به خاطر بسپارید. همچنین برای آشنایی شما، تلفظ این لغات روسی با حروف انگلیسی نوشته شده است. با ما همراه باشید تا لغات جدیدی به زبان روسی یاد بگیریم.

 

لیست حیوانات به روسی : حیوانات وحشی

Крокодил [kra-ka-DEEL] : کروکودیل

Крокодилица [kra-ka-DEE-lee-tsa]  : کروکودیل ماده

Лев [LYEF]  : شیر

Львица [l’-VEE-tsa]  : شیر ماده

Леопард [lee-a-PART]  : پلنگ

Тигр [TEEGR]  : ببر

Тигрица [teeg-REE-tsa]  : ببر ماده

Панда [PAN-da]  : پاندا

Слон [SLON]  : فیل

Слониха [sla-NEE-ha]  : فیل ماده

Медведь [meed-VYET’]  : خرس

Медведица [meed-VYE-dee-tsa] : خرس ماده

 

حیوانات به روسی

حیوانات به روسی

 

Лис [LEES] : روباه

Лиса [lee-SA]  : روباه ماده

حیوانات به روسی Волк [VOLK] : گرگ

Волчица [val-CHEE-tsa]  : گرگ ماده

Заяц [ZA-yats]  : خرگوش

Зайчиха [zay-CHEE-ha : خرگوش ماده

Змея [zmee-YA] : مار

Уж [OOZH] : مار حلقه دار

Белка [BYEL-ka] : سنجاب

 

مرتبط بخوانید: حیوانات به فرانسه : ۵۵ عنوان که باید بدانید!

 

Носорог [na-sa-ROK] : کرگدن

Кенгуру [keen-goo-ROO] : کانگورو

Обезьяна [a-byeez’-YA-na] : میمون

حیوانات به روسی Горилла [ga-REE-la] : گوریل

Зебра [ZYEB-ra]  : گورخر

Жираф [zhee-RAF]  : زرافه

Антилопа [an-tee-LO-pa]: بز

Бизон [bee-ZON] : گاومیش

Бегемот [bee-gee-MOT] : اسب آبی

Верблюд [veer-BLYOOT] : شتر

ساختن اسم بچه حیوانات به روسی بسیار آسان است. تنها کاری که باید انجام دهید اضافه کردن -онок- یا  -ёнок: به انتهای کلمه است. به چند مثال زیر توجه کنید.

Волчёнок [val-CHO-nak]  : بچه گرگ

Кенгурёнок [keen-goo-RYO-nak]  : بچه کانگورو

Медвежонок [myed-vee-ZHO-nak]   : بچه خرس

Тигрёнок [teeg-RYO-nak]  : بچه ببر

 

مرتبط بخوانید: میوه ها و سبزیجات به روسی: فوق العاده کاربردی!

 

حیوانات خانگی و پرندگان به زبان روسی

با لغات حیوانات وحشی به زبان روسی آشنا شدید. در ادامه بحث حیوانات به روسی ، با لغات مربوط به حیوانات خانگی و پرندگان آشنا خواهید شد.

Домашние животные [da-MASH-nee-ye zhee-VOT-ni-ye]  : حیوانات خانگی

Домашний [da-MASH-neey]  : خانگی، اهلی

Животное [zhee-VOT-na-ye] : حیوان

Собака [sa-BA-ka]  : سگ ماده

Пёс [PYOS]  : سگ نر

Щенок [shee-NOK] :  بچه سگ

Кошка [KOSH-ka] : گربه ماده

حیوانات به روسی Кот [KOT]  : گربه نر

Котёнок [ka-TYO-nak]  : بچه گربه

Морская свинка [mars-KA-ya SVEEN-ka]  : خوکچه هندی

Хорёк [ha-RYOK] : راسو

Хомяк [ha-MYAK]  : موش بزرگ، همستر

Кролик [KRO-leek] : موش

Корова [ka-RO-va]  : گاو ماده

Бык [BIK]  : گاو نر

Телёнок [tee-LYO-nak] : گوساله

 

مرتبط بخوانید: لغات روسی مربوط به زمستان! ۲۵ لغت واقعا ضروری!

 

Коза [ka-ZA]  : بز ماده

Козёл [ka-ZYOL]  :بز نر

Козлёнок [kaz-LYO-nak]  : بزغاله

Овца [af-TSA] : گوسفند

Баран [ba-RAN] : قوچ

Ягнёнок [yag-NYO-nak] : بره

Лошадь [LO-shat’]  : اسب

Конь [KON’]  : اسب نر

Жеребёнок [zhee-ree-BYO-nak]  : کره اسب

Осёл [a-SYOL]  : خر

Ослёнок [as-LYO-nak]  : کره خر

Свинья [svee-N’YA] : خوک

Кабан [ka-BAN]  : گراز

Поросёнок [pa-ra-SYO-nak]  : بچه خوک

Домашняя птица [da-MASH-nya-ya PTEE-tsa]  : پرندگان خانگی

حیوانات به روسی Курица [KOO-ree-tsa]  : مرغ

Петух [pee-TOOH]  : خروس

Циплёнок [tseep-LYO-nak]  : جوجه

Индюк [een-DYOOK]  : بوقلمون

Гусь [GOOS’]  : غاز ماده

Гусёнок [goo-SYO-nak]  : جوجه غاز

Утка [OOT-ka]  : اردک

Утёнок [oo-TYO-nak]  : جوجه اردک

نام حیوانات به روسی را با اینفوگرافیک زیر تمرین کنید.

 

حیوانات به روسی

حیوانات به روسی

 

چندین ضرب المثل با حیوانات خانگی در زبان روسی وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.

Денег куры не клюют.
آن ها در پول غلت می زنند.

(آن ها به قدری پول دارند که جوجه ها به آن نوک نمی زنند!)

Собака помнит кто её кормит.
سگ ها به یاد دارند که چه کسی به آن ها غذا داد.

Не успела кошка умыться, а гости наехали.
قبل از اینکه گربه بتواند خود را بشوید، مهمانان رسیدند.

Дареному коню в зубы не смотрят.
دندان اسب پیش کشی را نمی شمارند.

Жалеть коня – истомить себя.
اگر یک اسب یدکی داشته باشید خودتان را خسته خواهید کرد!

امیدواریم از آموزش حیوانات به روسی نهایت استفاده را ببرید. همچنین در بخش وبلاگ سایت زبان نگار می توانید موارد بیشتری در خصوص یادگیری زبان روسی پیدا کنید. موسسه زبان نگار دوره های عالی برای آموزش زبان روسی برگزار می کند، می توانید در این دوره ها شرکت کرده و به بهترین نحو زبان روسی را یاد بگیرید.

 

در صورتی که تمایل به مشاوره با کارشناسان زبان نگار برای آموزش زبان روسی را دارید، با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۴۳۹۴۲ به گرمی پاسخگوی شما خواهیم بود.

دیگر شماره های مرکز زبان نگار:

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۴

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۷

۰۲۱۸۸۹۵۶۵۸۲

۰۲۱۸۸۹۹۶۳۹۲

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه