اصطلاحات حمل و نقل در انگلیسی که باید بدانید! | موسسه زبان های خارجی زبان نگار

اصطلاحات حمل و نقل در انگلیسی که باید بدانید!

اصطلاحات حمل و نقل در انگلیسی که باید بدانید!

در این مطلب از سایت زبان نگار لیستی از اصطلاحات حمل و نقل به همراه معنی و مثال جمع آوری کرده ایم. این اصطلاحات انگلیسی را چندین بار تکرار کنید تا بر آن ها مسلط شده و بتوانید در گفتگوهای خود از آن استفاده کنید. همچنین با دیگری این اصطلاحات دامنه لغات شما گسترش یافته و تسلط بیشتری بر زبان انگلیسی خواهید داشت. با ما همراه باشید.

 

اصطلاحات حمل و نقل در زبان انگلیسی

  1. (Did Not) Come to Town on a Turnip Truck

معنی: ساده نبودن

مثال : You can’t fool me. I didn’t come to town on a turnip truck, you know.

 

۲.(Not) rock the boat

معنی: انجام دادن یا گفتن چیزی که ممکن است وضعیت پایدار را به خطر بیاندازد یا وضعیت فعلی را واژگون کند.

مثال:None of my family members are fighting with each other right now, so please don’t rock the boat by bringing up politics or any other controversial topics.

 

۳.(That) Train Has Left the Station

معنی : فرآیندی که در حال حاضر در حال انجام است؛ زمان بحث تمام شده ‌است.

مثال:I know you don’t like it that we’re spending money on renovations, but that train has left the station – construction crews are already here.

 

اصطلاحات حمل و نقل

اصطلاحات حمل و نقل

 

  1. (To) Criticize the Paint Job on the Titanic

معنی اصطلاحات حمل و نقل : حل کردن مشکلات کوچک و از دست دادن موارد جدی

مثال: Sally will sometimes miss the big picture and criticize the paint job on the Titanic.

 

۵.(To) Send Flying

معنی: چیزی را در هوا زدن

مثال : The impact of the car hitting my bicycle sent me flying, but I wasn’t seriously hurt.

 

۶.(We’ll) Cross That Bridge When We Come to It (Get to It)

معنی : مقابله با وضعیتی که در واقع با آن مواجه می‌شوید.

مثال:I think we should start construction. I know we haven’t completed all the financing details, but we‘ll cross that bridge when we come to it.

 

۷.All Hands on Deck

معنی اصطلاحات حمل و نقل : همه باید کمک کنند.

    Example: We have to finish the new catalogue next week. No one is allowed to go on vacation – I need all hands on deck.

 

مرتبط بخوانید: اصطلاحات کسب و کار به انگلیسی : ۵۰ واژه واقعا ضروری!

 

۸.Any Port in a Storm

معنی : اگر شما در دردسر هستید، به هر چیزی که وضعیت را بهبود می‌ بخشد متصل می‌شوید.

مثال : I’m not crazy about my job, but jobs are hard to find, and I’ve got bills to pay. Any port in a storm.

 

۹.Asleep at the Wheel (Switch)

معنی : توجه نکردن به کار شخصی؛ با پشتکار کار کسی را انجام ندادن

مثال : Josh was asleep at the wheel, and we didn’t have a response ready when our competition put out a press release attacking our product.

 

  1. Backseat driver

معنی : یک مسافر در یک خودرو که توصیه ناخواسته به راننده می‌ کند.

مثال: John quickly became annoyed at Mary’s tendency to become a backseat driver whenever he drove her somewhere, so he just began to let her drive.

 

اصطلاحات حمل و نقل

اصطلاحات حمل و نقل

 

۱۱.Bump in the Road

معنی اصطلاحات حمل و نقل : یک مشکل موقت، یک مشکل کوچک

مثال:There are supply shortages for our new product right now, but they’re just a bump in the road. I’m sure we’ll solve the problem quickly.

 

۱۲.Burn One’s Bridges

معنی : ترک کار یا رابطه با چنین شرایط بدی که فرد پاسخگو نیست.

مثال: You may have disliked your last job, but it’s never a good idea to burn your bridges – you might need a recommendation from them later on.

 

۱۳.Carry Coals To Newcastle

معنی اصطلاحات حمل و نقل : تامین چیزی که غیر ضروری است؛ درگیر کار بی‌فایده بودن

مثال:Trying to market oranges in the USA right now is like carrying coals to Newcastle – there’s already a market glut there.

 

۱۴.Circle the Wagons

معنی : آماده شدن به عنوان یک گروه برای دفاع در برابر حمله، حالت دفاعی اتخاذ کردن

مثال: There’s no need to circle the wagons after the evaluation of your workgroup. You’re basically doing a good job, and I’m just pointing out areas where you can improve.

 

مرتبط بخوانید: اصطلاحات ورزشی به انگلیسی :چند کلمه واقعا پر کاربرد!

 

۱۵.Drive a hard bargain

معنی:  ترتیب دادن یک معامله به طوری که به نفع خود فرد باشد.

مثال: Sal is known to drive a hard bargain, so I doubt you’ll get that car for the price you want.

 

  1. Fall Off the Wagon

معنی : شروع به استفاده از الکل (یا ماده مشکل دیگری)بعد از ترک کردن

مثال :     I saw Carl drinking a beer tonight. He’s fallen off the wagon.

 

۱۷.Fell off the back of a Truck/lorry

معنی : احتمالا دزدیده یا به طور غیر قانونی به ‌دست‌ آمده؛ پیشنهاد درباره چیزی که برای فروش گذاشته شده ‌است تا از بحث درباره منشا آن اجتناب شود.

مثال:     Yes, this computer is cheap. It fell off the back of a truck/ lorry!

 

  1. Fifth Wheel

معنی : یک آدم غیر ضروری

مثال: I’m not really part of your group. If I come to the party I’ll just be a fifth wheel.

 

  1. Fly by the Seat of One’s Pants

معنی : بداهه‌نوازی، تصمیم‌ گیری بدون برنامه‌ریزی و آماده‌سازی

مثال: I’m going to need the help of the entire team on this project-right now I haven’t had time to learn about the subject, and I’m flying by the seat of my pants.

 

اصطلاحات حمل و نقل

اصطلاحات حمل و نقل

 

۲۰.Fly Highs

معنی : بسیار موفق بودن، به خصوص به طور موقت

مثال: The mayor is flying high right now since council approved his bridge proposal.

 

۲۱.Give the Green Light to

معنی اصطلاحات حمل و نقل : توافق کرده با چیزی

مثال: The district manager gave the green light to our new marketing plan.

 

۲۲.Go Off The Rails

معنی : اشتباه کردن، شروع به رفتار عجیب و یا بد رفتاری کردن

مثال: The project really went off the rails when Amber took over and fired the best people working on it.

 

۲۳.Go the Extra Mile

معنی : تلاش کردن بیش از حد انتظار

مثال:  I appreciate it that you went the extra mile and worked late to finish the project.

 

۲۴.Highways and byways

معنی : شما جاده‌های بزرگ و کوچکی را برای بازدید از هر بخشی از کشور طی می کنید.

مثال: The city council voted to plant new trees along all the highways and byways of the town.

 

مرتبط بخوانید: اصطلاحات خنده دار انگلیسی : ۳۰ مورد که باید بدانید!

 

۲۵.Hit the road

معنی: ترک کردن

مثال: We better hit the road before traffic get seven worse.

 

 

۲۶.In a Rut

معنی : محدود به برنامه روتین، خسته‌کننده و بدون تجربه‌های جدید

مثال:     I’m in a rut. I need new challenges at my job, or I’m going to start looking for something else.

 

۲۷.In Someone’s Wheelhouse

معنی : در قوی‌ترین حوزه صلاحیت و یا شور و شوق یک فرد

مثال: I thought you’d like this article about computer programming – computers are Example: , aren’t they?

 

در صورتی که تمایل به مشاوره با کارشناسان زبان نگار جهت آموزش زبان انگلیسی دارید، با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۴۳۹۴۲ به گرمی پاسخگوی شما خواهیم بود.

دیگر شماره های مرکز زبان نگار:

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۴

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۷

۰۲۱۸۸۹۵۶۵۸۲

۰۲۱۸۸۹۹۶۳۹۲

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه