10نمونه آزمون زبان آلمانی گوته B1

10نمونه آزمون زبان آلمانی گوته B1

0
140,000 تومان

تمرینات زبان روسی

تمرینات زبان روسی

0
45,000 تومان

دانلود رایگان کتاب Édito سطح A1 زبان فرانسه (PDF)

یادگیری زبان خارجی که با زبان مادری تفاوت های بسیار دارد، راه سخت و پر چالشی به شمار می‌رود. اما…

5
رایگان!

دانلود رایگان کتاب Édito سطح B1 زبان فرانسه (PDF)

برای سال های زیادی پرداخت هزینه های سنگین کتاب و عدم دسترسی به منابع آموزشی از سد های مسیر یادگیری…

1
رایگان!

دانلود رایگان کتاب TAXI تکسی A1 زبان فرانسه

دانلود رایگان کتاب TAXI تکسی A1 زبان فرانسه

42
رایگان!

دانلود رایگان کتاب TAXI تکسی A2 زبان فرانسه

دانلود رایگان کتاب TAXI تکسی A1 زبان فرانسه

19
رایگان!

دانلود رایگان کتاب TAXI تکسی B1 زبان فرانسه

یادگیری زبان های خارجی و پرکاربردی مانند فرانسوی باعث پیشرفت در عرصه های مختلف کاری و اجتماعی می‌شود. اگر تا کنون…

6
رایگان!

دانلود رایگان کتاب Tendances سطح A1 زبان فرانسه (pdf)

فرصت آموزش رایگان و یادگیری ارزان قیمت در زبان های خارجی مانند فرانسوی برای همیشه فراهم نیست. این که بتوان…

22
رایگان!