شرکت در کلاس خصوصی انگلیسی به شما کمک می کند، در یادگیری زبان پیشرفت سریع تری داشته باشید. از آنجا که در کلاس های خصوصی تمرکز مربی بر عمکرد یک شاگرد است، بنابراین مدت زمان آموزشی نیز کاهش پیدا می کند. در این بخش می توانید به راحتی سطح زبان خود را انتخاب کنید و به صورت آنلاین ثبت نام کنید. اگر مطمئن نیستید که چه سطحی مناسب شماست، از خدمات تعیین سطح رایگان زبان نگار استفاده کنید.

کلاس انگلیسی خصوصی سطح A1

کلاس انگلیسی خصوصی سطح A1 در زبان نگار با کیفیت مناسب آموزشی برگزار می‌گردد. تسلط به زبان انگلیسی برای مهاجرت…

2
960,000 تومان

کلاس انگلیسی خصوصی سطح A2

کلاس انگلیسی خصوصی سطح A2 در زبان نگار با کیفیت آموزشی عالی برگزار می‌گردد. توانایی افراد در بیان منظورشان به…

1
1,080,000 تومان

کلاس انگلیسی خصوصی سطح B1

کلاس انگلیسی خصوصی سطح B1 در زبان نگار با بهترین کیفیت آموزشی برگزار می‌گردد. زبان انگلیسی تاثیر بسزایی در موفقیت…

0
1,200,000 تومان

کلاس انگلیسی خصوصی سطح B2

کلاس انگلیسی خصوصی سطح B2 در زبان نگار با بهترین کیفیت آموزشی برگزار می‌گردد. یکی از مهمترین اهداف کسانی که…

0
1,320,000 تومان

کلاس انگلیسی خصوصی سطح C1

کلاس انگلیسی خصوصی سطح C1 در زبان نگار با بهترین کیفیت آموزشی برگزار می‌گردد. می توان گفت رسیدن به سطح…

0
1,440,000 تومان

کلاس انگلیسی خصوصی سطح C2

کلاس انگلیسی خصوصی سطح C2 در زبان نگار با بهترین کیفیت آموزشی برگزار می‌گردد. تحصیل در دانشگاه ها و مراکز…

0
1,440,000 تومان

کلاس خصوصی EPT

در این دوره از زبان نگار به معرفی و بررسی ویژگی ها و شرایط کلاس خصوصی EPT خواهیم پرداخت. آزمون…

0
1,500,000 تومان

کلاس خصوصی PTE

در این مطلب از زبان نگار می خواهیم با شرایط و ویژگی های کلاس خصوصی PTE آشنا شویم. آزمون یکی…

0
1,500,000 تومان