اصطلاحات انگلیسی عاشقانه که دانستن آن واجب است! | موسسه زبان های خارجی زبان نگار

اصطلاحات انگلیسی عاشقانه که دانستن آن واجب است!

اصطلاحات انگلیسی عاشقانه که دانستن آن واجب است!

در این مطلب فهرستی از اصطلاحات انگلیسی عاشقانه در زبان انگلیسی با معنی و مثال آورده شده ست. عبارات و اصطلاحات متداول در مورد عشق به زبان انگلیسی را با زبان نگار یاد بگیرید و قدمی برای بهبود واژگان و کمک به صحبت کردن انگلیسی تان شبیه به یک گوینده بومی بردارید.

 

اصطلاحات انگلیسی عاشقانه درباره عشق با معنا و مثال‌ها

(Fall for Something) Hook, Line, and Sinker

معنا: به طور کامل فریب‌خورده

مثال I was so in love with him I was totally ready to believe his lies-I fell for them hook, line, and sinker.

من عاشق او بودم – کاملا آماده بودم دروغ های او را باور کنم ، من به طور کامل فریب خوردم.

نکته: این لغت ها مربوط به قلاب ماهیگیری است.

 

اصطلاحات انگلیسی عاشقانه

اصطلاحات انگلیسی عاشقانه

 

(To Think that Someone) Hung the Moon

معنا: ایده‌آل کردن یک فرد؛ فکر کردن به کسی که توانایی انجام کارهای سخت را دارد

مثال Everyone else thinks George is just an ordinary guy, but his wife thinks he hung the moon.

هر کس دیگری فکر می‌کند که جورج یک فرد معمولی است، اما همسرش فکر می‌کند که او یک فرد ایده آل است.

نکته: این اغلب در زمینه‌های رومانتیک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

مرتبط بخوانید:اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی که واقعا ضروری هستند!

 

اصطلاحات انگلیسی عاشقانه با حرف B

Be head over heels (in love)

معنی:  کسی را خیلی دوست داشته باشید.

مثال: Look at them. They’re head over heels in love with each other.

به آن‌ها نگاه کنید. انها عاشق هم هستند.

 

اصطلاحات انگلیسی عاشقانه

اصطلاحات انگلیسی عاشقانه

 

Be an item

معنا: دو نفر زمانی یک آیتم هستند که رابطه عاشقانه‌ای با هم دارند.

مثال: I didn’t know Chris and Sue were an item. They didn’t even look at each other at dinner.

من نمی‌دانستم کریس و سو رابطه عاشقانه دارند. آن‌ها حتی سر میز شام به هم نگاه نمی‌کردند.

 

Be lovey – dovey

معنا: ابراز محبت شما در مقابل عموم با بوسه زدن و در آغوش گرفتن

مثال: I don’t want to go out with Jenny and David. They’re so lovey-dovey, I just can’t stand it.

من نمی‌خواهم با جنی و دیوید بیرون بیایم. آن ها در مقابل عموم ابراز محبت می کنند، من نمی‌تونم تحملش کنم.

 

مرتبط بخوانید: اصطلاح جالب انگلیسی : ۳۰ مورد واقعا کاربردی

 

Blind date

معنا: زمانی که دو نفر قبل از یک تاریخ هرگز یکدیگر را ندیده بودند.

مثال: My sister keeps organising blind dates for me. She’d just love to fix me up with someone.

 

Blinded by love

معنا: وقتی یک فرد آنقدر دیوانه‌وار عاشق کسی است که نمی‌تواند خطاهای فرد یا ویژگی‌های منفی را ببیند.

مثال: She is so blinded by love that she can’t see him for who he truly is. He is not a good person, he is rude and disrespectful to everyone around him, including her.

او انقدر از عشق کور شده که نمی‌تواند کسی که واقعا هست را ببیند. او آدم خوبی نیست، بی‌ادبی می‌کند و نسبت به همه اطرافیانش، از جمله او بی‌احترامی می‌کند.

 

اصطلاحات انگلیسی عاشقانه

اصطلاحات انگلیسی عاشقانه

 

Break up/ Split up (With Somebody)

معنا: این رابطه را به پایان برسانید

مثال:  Have you heard? Marian and Joseph have split up. I wonder what went wrong. They were so good together.

آیا شنیده‌اید؟ ماریان و جوزف از هم جدا شدند. نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد. آن‌ها با هم خیلی خوب بودند.

 

اصطلاحات انگلیسی عاشقانه با حرف C  و H

Carry a Torch (for)

معنا: ادامه دادن به عشق به کسی حتی پس از پایان یک رابطه

مثال: Look at Susan-Joe broke up with her a year ago, but she still carries a torch for him.

نگاه کنید سوزان – جو یک سال پیش جدا شدند، اما او هنوز عشق می ورزد.

 

نکته ” Hold a torch ” نیز گاهی استفاده می‌شود

 

اصطلاحات انگلیسی عاشقانه

اصطلاحات انگلیسی عاشقانه

 

Have the hots for somebody

معنا: پیدا کردن یک نفر فوق‌العاده جذاب

مثال: Nadine has the hots for the new apprentice. I wouldn’t be surprised if she asked him out.

 

مرتبط بخوانید: ۳۰ اصطلاح پرکاربرد انگلیسی

 

اصطلاحات انگلیسی عاشقانه با K، F

Kiss and make up

معنا: پس از یک مشاجره صلح را ایجاد کردن

مثال: Our relationship is like a roller-coaster ride. We fight nearly every day, but then we always kiss and make up.

رابطه ما شبیه یک ترن هوایی است. ما تقریبا هر روز با هم می‌جنگیم، اما بعد هر روز همدیگر را می‌بوسیم و آشتی می‌کنیم.

 

اصطلاحات انگلیسی عاشقانه

اصطلاحات انگلیسی عاشقانه

 

Fall in love with somebody

معنا: احساس عشق به کسی را داشتن

مثال:  Start feeling love towards somebody

من فکر می‌کنم عاشق بهترین دوستم شده‌ام. چه باید بکنم؟

 

مرتبط بخوانید:۲۰ اصطلاح واقعا کاربردی در زبان انگلیسی که باید بدانید!

 

اصطلاحات انگلیسی عاشقانه با L

Love at first sight

معنا: اولین باری که کسی را می‌بینید عاشق او می‌شوید

مثال: My wife and I met at a party. It was love at first sight.

همسرم و من در یک مهمانی ملاقات کردیم. در نگاه اول عاشق شدیم.

 

اصطلاحات انگلیسی عاشقانه

اصطلاحات انگلیسی عاشقانه

 

Love rat

معنا: کسی که به شریک زندگی خود خیانت می‌کند

مثال: Don’t even think about asking Jane out. How could you look your wife in the eye? Don’t be a love rat.

حتی به این فکر نکنید که از جین درخواست کنید. چطور می‌توانید به چشم همسر خود نگاه کنید؟ خیانت نکنید.

 

اصطلاحات انگلیسی عاشقانه با حرف M

Main Squeeze

معنا: شریک رمانتیک متعهد

مثال: Don’t be angry! Yes, I was talking to that other girl, but you know you’re my main squeeze!

عصبانی نشوید! بله، داشتم با اون دختر دیگه حرف می‌زدم، اما تو می‌دونی که شریک رمانتیک متعهد هستی!

 

Match made in heaven

معنا: رابطه‌ای که در آن دو نفر با هم خوب و عالی هستند، به این دلیل که یکدیگر را خوب کامل می‌کنند.

مثال: Do you think Matt and Amanda will get married? – I hope they will. They’re a match made in heaven.

آیا فکر می‌کنید مت و آماندا ازدواج خواهند کرد؟ امیدوارم که این کار را بکنند. آن‌ها همدیگر را خوب کامل می‌کنند.

 

May-December Marriage

معنا: ازدواج بین یک فرد جوان و یک شریک مسن تر، معمولا یک زن جوان و یک مرد مسن

 

مثال: Their May-December marriage sparked gossip that she was only after his money.

ازدواج آن‌ها با اختلاف سنی باعث شد شایعاتی پخش شود مبنی بر اینکه او تنها به خاطر پول ازدواج کرده است.

 

مرتبط بخوانید: ۵۰ مورد از اصطلاحات سفر در انگلیسی که باید بدانیم!

 

اصطلاحات انگلیسی عاشقانه با حروف  N، O، P

No love lost between

معنا: دشمنی مشترک بین دو نفر وجود دارد

مثال: There is no love lost between the two colleagues, they have never liked each other.

دشمنی مشترکی بین این دو هم‌کار وجود دارد، آن‌ها هرگز یکدیگر را دوست نداشته اند.

 

Old Flame

معنا: دوست پسر یا دوست دختر سابق

مثال:  An old flame has come back into my life. I’m seeing her tomorrow night.

یک دوست قدیمی به زندگی من بازگشته است. فردا شب او را خواهم دید.

 

Puppy Love

معنا: عشق یا شیفتگی نوجوانان، به خصوص کسی که انتظار آن را نداشته باشد.

مثال: They called it puppy love when Julia and I started dating. But now we’ve been married for three years.

 

اصطلاحات عاشقانه انگلیسی با حرف T

Tie the knot

معنا: ازدواج کردن

مثال: When are you and Jenny going to tie the knot? – This year, but we haven’t set a date yet.

شما و جنی چه زمانی می‌توانید ازدواج می کنید؟ امسال، اما هنوز تاریخی تعیین نکرده ایم.

 

To be smitten with someone

معنا: اینکه به طور کامل توسط کسی جذب شوید و احساس شادی عظیمی داشته باشید

مثال: Sally is smitten with this Gary chap she met the other day. She can’t stop talking about him.

سلی عاشق این مردی است که روز قبل با او ملاقات کرده بود. او نمی‌تواند از حرف زدن در مورد او دست بکشد.

 

مرتبط بخوانید: آموزش اصطلاحات انگلیسی با زبان نگار (بخش اول)

 

To be someone’s one and only

معنا: برای فرد دیگری منحصر به فرد بودن

مثال: You will always be my one and only love.

شما همیشه تنها و تنها عشق من خواهید بود.

 

To fancy someone (British English)

معنا: پیدا کردن یک فرد بسیار جذاب

مثال:  My friend really fancies you.

دوستم واقعا شما را دوست دارد.

 

To have a crush on someon

معنا: یک عبارت اصطلاحی غیر رسمی که شیفتگی رمانتیکی یک جوان را توصیف می‌کند.

مثال: Sally has had a crush on James since they were at university together. He doesn’t realise this.

سلی از زمانی که با هم در دانشگاه بودند، به جیمزعلاقه داشت. اما او این را درک نمی‌کند.

 

To love someone with all of one’s heart and soul

معنا: دوست داشتن کسی به طور کامل

مثال:  John loves Leslie with all his heart and soul.

جان لسلی را با تمام قلب و روح دوست دارد.

 

مرتبط بخوانید: انگلیسی در سفر : چند نکته فوق العاده و کارآمد!

 

اصطلاحات عاشقانه انگلیسی با حروف U,W

Under Someone’s Spell

معنا: مجذوب کسی شدن

مثال: Jenna broke up with Ted. But now she’s under his spell again.

جنا رابطه اش را با تد قطع کرد. اما حالا دوباره مجذوب کسی شده است.

 

Whisper Sweet Nothings (in Someone’s Ear)

معنا: سخنان عاشقانه بی‌معنا گفتن

مثال: Linda, watch for Joe. He’ll whisper sweet nothings in your ear, but then the next night he’ll go out with someone else.

ر صورتی که تمایل به مشاوره با کارشناسان زبان نگار برای آموزش اصطلاحات انگلیسی عاشقانه را دارید، با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۴۳۹۴۲ به گرمی پاسخگوی شما خواهیم بود.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه