دانلود رایگان کتاب TAXI تکسی A1 زبان فرانسه

دانلود رایگان کتاب TAXI تکسی A1 زبان فرانسه

148
رایگان!

دانلود رایگان کتاب TAXI تکسی A2 زبان فرانسه

دانلود رایگان کتاب TAXI تکسی A1 زبان فرانسه

67
رایگان!

دانلود رایگان کتاب TAXI تکسی B1 زبان فرانسه

یادگیری زبان های خارجی و پرکاربردی مانند فرانسوی باعث پیشرفت در عرصه های مختلف کاری و اجتماعی می‌شود. اگر تا کنون…

66
رایگان!

دانلود رایگان کتاب Tendances سطح A1 زبان فرانسه (pdf)

فرصت آموزش رایگان و یادگیری ارزان قیمت در زبان های خارجی مانند فرانسوی برای همیشه فراهم نیست. این که بتوان…

514
رایگان!

دانلود رایگان کتاب Tendances سطح A2 زبان فرانسه (pdf)

برای یادگیری زبان فرانسوی کتاب های مختلفی با هدف آموزش مهارت های چهارگانه هم زمان با یکدیگر تدوین شده و…

131
رایگان!

دانلود رایگان کتاب Tendances سطح B2 زبان فرانسه (pdf)

برای یادگیری زبان فرانسه کتاب های مختلفی با هدف آموزش مهارت های چهارگانه زبان های خارجی در کنار هم به…

121
رایگان!

دانلود رایگان کتاب آلمانی SICHER  B2 به صورت pdf

برای یادگیری هر زبان خارجی از جمله زبان آلمانی باید برنامه ریزی مدون داشت. در یک برنامه درسی کاربردی باید…

415
رایگان!

دانلود رایگان کتاب آلمانی SICHER C1 به صورت pdf

زبان آلمانی از پر مخاطبترین زبان های جهان است. به همین دلیل افراد بسیاری سعی در یادگیری آلمانی دارند. برای…

106
رایگان!