با دانلود رایگان کتاب آلمانی که به صورت استاندارد و در قالب pdf در سایت زبان نگار قرارداده شده اند، زبان آلمانی را راحت تر یاد بگیرید! 😊

در صورتی که مایل هستید از آموزش آنلاین زبان آلمانی استفاده کنید، می توانید به راحتی در سایت ثبت نام کنید. اطلاعات هر سطح آموزشی به تفکیک ارائه شده است.

دانلود رایگان کتاب آلمانی Starten Wir A1

فایل دانلود رایگان کتاب آلمانی Starten Wir A1 به فرمت pdf

81
رایگان!

دانلود رایگان کتاب آلمانی Starten Wir A2

یاد گرفتن یک زبان جدید آن هم زبان کاربردی مانند آلمانی تاثیر بسیاری بر پیشرفت های شغلی یا علمی خواهد…

23
رایگان!

دانلود رایگان کتاب آلمانی Starten Wir B1

برای یادگیری زبان آلمانی در سطح متوس کتاب های زیادی وجود دارد. اما دسترسی به مجموعه کتاب های Starten Wir …

92
رایگان!