کتاب آلمانی اشتارتن ویر Starten Wir B1

کتاب آلمانی اشتارتن ویر Starten Wir B1 : آیا به دنبال یادگیری زبان آلمانی با استفاده از منابع معتبر هستید ما…

6
220,000 تومان

کتاب آلمانی اشتودیو Studio d A2

کتاب آلمانی اشتودیو Studio d A2 : آیا به دنبال یادگیری یک زبان جدید هستید؟ آیا علاقه مند به چند…

0
85,000 تومان

کتاب آلمانی اشتودیو Studio d B1

کتاب آلمانی اشتودیو Studio d B1 : شما هم دوست دارید مانند ۱۲۰ میلیون نفر دیگر از کشورهای آلمان، اتریش،…

0
85,000 تومان

کتاب زبان آلمانی Menschen A1.2

کتاب زبان آلمانیMenschenA1.2 یکی از کتاب های استاندارد و پر فروش برای آموزش پایه زبان آلمانی است. شما می‌توانید این کتاب را از زبان نگان آنلاین سفارش دهید.

0
90,000 تومان

کتاب زبان آلمانی Sicher C1 زیشا

برای آموزش زبان آلمانی در سطح C شما می‌توانید کتاب Sicher C1 را از زبان نگار خریداری کنید. این کتاب مباحثی جامع با توجه به لغات پرکاربرد و گرامر به همراه تقویت مهارت شنیداری دارد.

0
180,000 تومان

کتاب زبان آلمانیDeutsch uben wortschatz & Grammatik B2

کتاب زبان آلمانیDeutsch uben wortschatz & Grammatik B2

0
50,000 تومان

کتاب زبان آلمانیHoren & Sprechen A1 

کتاب زبان آلمانی Horen & Sprechen A1 یکی از کتاب های آموزش جامع هر چهار مهارت زبان آلمانی می‌باشد. این کتاب را می‌توانید آنلاین از زبان نگار خریداری کنید.

0
50,000 تومان

کتاب زبان آلمانیHoren & Sprechen A2

کتاب زبان آلمانیHoren & Sprechen A2 یکی از کتاب های آموزش جامع هر چهار مهارت زبان آلمانی می‌باشد. این کتاب را می‌توانید آنلاین از زبان نگار خریداری کنید.

1
50,000 تومان