کتاب زبان Tactics for Listening Basic

کتاب زبان Tactics for Listening Basic بیسیک برای آموزش مهارت listening توصیه شده است. این کتاب جامع و کاربردی با تکیه بر ایجاد مکالمه را می‌توانید از زبان نگار آنلاین بخرید.

0
75,000 تومان

کتاب زبان Tactics for Listening Developing

کتاب زبان Tactics for Listening Developing یکی از کتاب های پر فروش و معتبر برای تقویت مهارت listening می‌باشد. در این کتاب آموزش با توجه به لهجه ها طراحی شده است. این کتاب را از زبان نگار می‌توانید بخرید.

0
75,000 تومان

کتاب زبان Understanding and Using English Grammar 5th with answer key + DVD

کتاب زبان Understanding and Using English Grammar 5th with answer key + DVD  یکی از مراجع معتبر آموزش گرامر به صورت کاربردی است. این کتاب را می‌توانید از زبان نگار  خریداری کنید.

0
110,000 تومان

کتاب زبان انگلیسی Advanced vocabulary & Idiom

کتاب زبان انگلیسی Advanced vocabulary & Idiom ادونسد

0
70,000 تومان

کتاب زبان انگلیسی Elementary vocabulary

کتاب زبان انگلیسی Elementary vocabulary المنتری

0
70,000 تومان

کتاب زبان انگلیسی Oxford Word skills Intermediate

Oxford Word skills Intermediate : کتاب زبان Oxford Word skills Intermediate از کتاب‌های بسیار کاربردی در زمینه یادگیری لغت بصورت…

1
135,000 تومان

کتاب زبان انگلیسیIntermediate vocabulary اینترمدیت

کتاب زبان انگلیسیIntermediate vocabulary اینترمدیت

1
70,000 تومان

کتاب زبانCambridge English Mindset For IELTS1

کتاب زبانCambridge English Mindset For IELTS1 یکی از این کتاب های سودمند برای فراگیری مهارت های آیلتس است. می‌توانید این کتاب را از زبان نگار تهیه کنید.

0
120,000 تومان