کتاب زبان Active Skills for Reading 1

کتاب زبان Active Skills for Reading 1 برای بهبود مهارت خواندن و گسترش دایره واژگان برای شرکت در آزمون های آیلتس و تافل تالیف شده است. این کتاب را می‌توانید از زبان نگار بخرید.

0
750,000 تومان

کتاب زبان Active Skills For Reading 2

کتاب زبان Active Skills For Reading 2 یکی از کتاب های معتبر برای بهبود مهارت خواندن و دایره لغت است. این کتاب را از زبان نگار به صورت آنلاین می‌توانید بخرید.

0
750,000 تومان

کتاب زبان Active Skills for Reading 3

کتاب زبان Active Skills for Reading 3 یکی از کتاب های معتبر برای بهبود مهارت خواندن، دایره لغت و درک مطلب است. این کتاب را از زبان نگار آنلاین بخرید.

0
75,000 تومان

کتاب زبان Cambridge English Mindset For IELTS 2

کتاب زبان Cambridge English Mindset For IELTS 2 برای آموزش جامع و هم زمان تمام مهارت های آیلتس به صورت استاندارد تالیف شده است. این کتاب را آنلاین از زبان نگار بخرید.

0
120,000 تومان

کتاب زبان Cambridge English Mindset For IELTS 3

کتاب زبان Cambridge English Mindset For IELTS 3 برای آموزش مهارت های چهارگانه آیلتس تالیف شده است. این کتاب در موضوعات مختلف دایره واژگان شما را گسترش می‌دهد. می‌توانید این کتاب را از زبان نگار، آنلاین خریداری کنید.

0
120,000 تومان

کتاب زبان Essential Words for TOEFL 7th Edition

کتاب زبان Essential Words for TOEFL 7th Edition یکی از منابع اصلی برای واژگان آزمون تافل به همراه تمرین بخش خواندن و یادگیری لغت است. این کتاب را به ورت آنلاین از زبان نگار بخرید.

0
110,000 تومان

کتاب زبان Ielts Maximiser Speaking+CD

کتاب زبان Ielts Maximiser Speaking +CD از کتاب های معروف برای تقویت مهارت گفتاری آیلتس است. همچنین دایره واژگان شما را هم گسترش خواهد داد. این کتاب آنلاین را از زبان نگار می‌توانید بخرید.

0
130,000 تومان

کتاب زبان Oxford Word skills Basic

کتاب زبان Oxford Word skills Basic : کتاب زبان Oxford Word skills Basic از کتاب‌های بسیار کاربردی در زمینه یادگیری…

5
135,000 تومان