کتاب زبان Active Skills for Reading 1

کتاب زبان Active Skills for Reading 1 برای بهبود مهارت خواندن و گسترش دایره واژگان برای شرکت در آزمون های آیلتس و تافل تالیف شده است. این کتاب را می‌توانید از زبان نگار بخرید.

0
750,000 تومان

کتاب زبان Active Skills For Reading 2

کتاب زبان Active Skills For Reading 2 یکی از کتاب های معتبر برای بهبود مهارت خواندن و دایره لغت است. این کتاب را از زبان نگار به صورت آنلاین می‌توانید بخرید.

0
750,000 تومان

کتاب زبان Active Skills for Reading 3

کتاب زبان Active Skills for Reading 3 یکی از کتاب های معتبر برای بهبود مهارت خواندن، دایره لغت و درک مطلب است. این کتاب را از زبان نگار آنلاین بخرید.

0
75,000 تومان

کتاب زبان Essential Words for TOEFL 7th Edition

کتاب زبان Essential Words for TOEFL 7th Edition یکی از منابع اصلی برای واژگان آزمون تافل به همراه تمرین بخش خواندن و یادگیری لغت است. این کتاب را به ورت آنلاین از زبان نگار بخرید.

0
110,000 تومان

کتاب زبانNOVA TOEFL Strategies A Complete Guide To The IBT  

کتاب زبانNOVA TOEFL Strategies A Complete Guide To The IBT یکی از کتاب های معتبر آمادگی آزمون تافل است. می‌توانید این کتاب را از زبان نگار بخرید.

3
200,000 تومان