Free Discussion

دوره بحث آزاد

دوره بحث آزاد (Free Discussion)

 

متقاضی شرکت در دوره های VIP می تواند با ۵۰% تخفیف از F.D  گروهی استفاده کند.

F.D ( بحث آزاد ) دو رویکرد در زبان نگار دارد.

رویکرد اول :  بعد از اتمام هر دوره شاگرد حتما در کلاس F.D مربوط به سطح خود از کلاس بحث آزاد استفاده می کند.

شهریه هر ۱۰ جلسه ۱۷۰.۰۰۰ هزار تومان میباشد.

رویکرد دوم : ( افرادی که دوره های ترمیک یا فشرده زبان نگار را شرکت نکرده اند )شرکت در کلاس های مکالمه باعث میشود شخص دانش زبانی اش حفظ شود.

از آنجا که زبان فرار است خیلی از موارد هست که شخص آزمون IELTS , TOEFL را داده ولی تمایل دارد سطح زبان اش حفظ شود چرا که مجددا رسیدن به سطح آمادگی هزینه و وقت زیادی می طلبد.

بنابراین نیاز زبان آموزان پیش بینی شده و افرادی که تمایل به شرکت در کلاس های ترمیک و فشرده را ندارند صرفا با شرکت در کلاس های مکالمه Speaking , Listening   خود را همچنان حفظ و صد البته که هر ترم موارد جدیدی نیز می آموزند.

از موزیک حتما در کلاس ها استفاده می شود.

۱۰ جلسه ۲۲۰.۰۰۰ هزار تومان