بازگشت

زبان آموزان گرامی زبان نگار

اگر دسترسی به شیوه ی پرداخت آنلاین یا امکان ثبت نام از طریق سایت را ندارید،

از طریق شماره کارت موسسه زبان نگار می توانید پرداخت را انجام دهید

شماره کارت موسسه زبان نگار

5894637011111124

لطفا پس از واریز وجه موارد زیر را به شماره زبان نگار در تلگرام ویا ایتا ارسال نمایید

1- نام و نام خانوادگی زبان آموز

2- شماره همراه زبان آموز

3- زبان درخواستی

4- نوع دوره درخواستی (آنلاین یا حضوری، خصوصی یا گروهی)

✅شماره تلگرام زبان نگار 09903283602

✅شماره ایتا زبان نگار 09330282022

زبان آموزان گرامی زبان نگار

پرداخت کارت به کارت موسسه زبان نگار