penta zoom, نویسنده در موسسه زبان های خارجی زبان نگار - برگزار کننده رسمی آزمونهای تافل در ایران

نویسنده: penta zoom

طبعا یکی از مهمترین نگرانی ها برای مهاجرت زبان کشور مقصد است. زبان برای مهاجرت به کانادا از دو جهت می‌تواند موجب نگرانی شما باشد. یکی زبان انگلیسی دیگری زبان...

بیشتر بخوانید