کلاس خصوصی ترکی استانبولی سطح A1

در این مطلب از زبان نگار می خواهیم به معرفی و بررسی شرایط کلاس خصوصی ترکی استانبولی سطح A1 بپردازیم.…

0
960,000 تومان

کلاس خصوصی ترکی استانبولی سطح A2

در این مطلب از زبان نگار می خواهیم با ویژگی ها و شرایط کلاس خصوصی ترکی استانبولی سطح A2 آشنا…

0
1,080,000 تومان

کلاس خصوصی ترکی استانبولی سطح B1

در این مطلب از زبان نگار می خواهیم به معرفی و بررسی شرایط، ویژگی ها و وقانین کلاس خصوصی ترکی…

0
1,200,000 تومان

کلاس خصوصی ترکی استانبولی سطح B2

در این مطلب از زبان نگار می خواهیم به معرفی و بررسی ویژگی ها و شرایط کلاس خصوصی ترکی استانبولی…

0
1,320,000 تومان