کلاس خصوصی فرانسه در تمامی سطوح مبتدی تا پیشرفته در زبان نگار برگزار می گردد. در کلاس های خصوصی زبان فرانسه تمامی تمرکز استاد بر توانایی های یک زبان آموز است. بنابراین شرکت در این کلاس ها نسبت به کلاس های عمومی شما را در مدت زمان کمتری به نتیجه دلخواه می رساند. شما می توانید انواع کتاب آموزشی زبان فرانسه را هم از زبان نگار تهیه کنید. ارسال کتاب به تمامی نقاط ایران انجام می گردد.

کلاس فرانسه خصوصی سطح A1

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان فرانسوی به شرح زیر می‌باشد. کلاس فرانسه خصوصی سطح A1 برگزار می‌گردد. بیش…

4
960,000 تومان

کلاس فرانسه خصوصی سطح A2

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان فرانسوی به شرح زیر می‌باشد. کلاس فرانسه خصوصی سطح A2 برگزار می‌گردد. زبان…

0
1,080,000 تومان

کلاس فرانسه خصوصی سطح B1

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان فرانسوی به شرح زیر می‌باشد. کلاس فرانسه خصوصی سطح B1 برگزار می‌گردد. موسساتی…

0
1,200,000 تومان

کلاس فرانسه خصوصی سطح B2

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان فرانسوی به شرح زیر می‌باشد. کلاس فرانسه خصوصی سطح B2 برگزار می‌گردد. اگر…

0
1,320,000 تومان