کلاس آلمانی آنلاین سطح A1 ترم 1

کلاس آلمانی آنلاین سطح A1 ترم 1، اولین ترم از شروع آموزش سطح مبتدی زبان آلمانی است. در این دوره، 3 درس ابتدایی از کتاب مورد تایید سفارت آلمان یعنی starten wir با متد گوته تدریس می شود. شرکت در این ترم نیازمند هیچ گونه پیش نیازی نبوده و هیچ محدودیتی به لحاظ جنسیت و گروه سنی وجود ندارد. 

0
380,000 تومان

کلاس آلمانی آنلاین سطح A1 ترم 3

کلاس آلمانی آنلاین سطح A1 ترم 3 ، که سومین ترم از 4 ترم این سطح است، مخصوص علاقه مندان یادگیری زبان آلمانی در سطح مقدماتی است. شرکت در این دوره مستلزم گذراندن موفقیت آمیز ترم 1 و 2 همین سطح در موسسه زبان نگار است. یا اینکه متقاضیان عزیز، در آزمون تعیین سطح واجد شرایط این سطح معرفی شوند.

0
380,000 تومان

کلاس آلمانی آنلاین سطح A1 ترم 4

کلاس آلمانی آنلاین سطح A1 ترم 4 آخرین ترم از سطح مقدماتی آموزش این زبان است. این دوره در ادامه 3 ترم قبلی برگزار شده و 3 درس انتهایی کتاب مورد تایید سفارت  starten wir و با متد گوته تدریس می شود. با پایان این دوره شما می توانید در آزمون های بین المللی موسسات گوته و ÖSD شرکت نموده و مدرک زبان لازم برای ویزای پیوست به خانواده جهت مهاجرت به کشورهای آلمانی زبان را دریافت نمایید.

0
380,000 تومان

کلاس آلمانی آنلاین سطح A2 ترم 1

کلاس آنلاین آلمانی سطح A2 ترم 1 (Vorkenntnisse) در ادامه آموزش مقدماتی زبان آلمانی است. در موسسه زبان نگار، این سطح با کتاب مورد تایید سفارت آلمان (starten wir) با متد گوته تدریس می شود. این کتاب شامل 12 درس بوده که در این موسسه در طی 4 ترم متوالی به طور کامل و دقیق آموزش داده می شود. بدین ترتیب در این ترم، 3 درس ابتدایی کتاب ارائه می شود. 

0
400,000 تومان

کلاس آلمانی آنلاین سطح A2 ترم 2

کلاس آلمانی آنلاین سطح A2 ترم 2 ، ترم ششم از آموزش زبان آلمانی در موسسه زبان نگار است. در این ترم، دروس 4 تا 6 کتاب مورد تایید سفارت آلمان یعنی starten wir با متد گوته تدریس می شود. شرکت در این دوره، نیازمند گذراندن موفقیت آمیز 5 ترم قبلی در موسسه زبان نگار و یا شرکت در آزمون تعیین سطح است.

0
400,000 تومان

کلاس آلمانی آنلاین سطح A2 ترم 3

کلاس آلمانی آنلاین سطح A2 ترم 3، هفتمین ترم از آموزش سطح مقدماتی زبان آلمانی است. در این ترم دروس 7 تا 9 کتاب مورد تایید سفارت آلمان یعنی “starten wir” به طور کامل تدریس می شود. برای شرکت در این ترم، باید 6 ترم گذشته را در موسسه زبان نگار با موفقیت گذرانده باشید و یا در آزمون تعیین سطح، نمره مناسب را کسب کرده باشید.

0
400,000 تومان

کلاس آلمانی آنلاین سطح A2 ترم 4

کلاس آلمانی آنلاین سطح A2 ترم 4 که ترم هشتم از آموزش مقدماتی این زبان است. در این دوره 3 درس انتهایی (10 تا12) کتاب مورد تایید سفارت آلمان starten wir بر طبق متد گوته به طور کامل تدریس می شود. برای شرکت در این دوره باید 7 ترم ابتدایی آموزش زبان آلمانی را در موسسه زبان نگار با موفقیت گذرانده باشید و یا در آزمون تعیین سطح، نمره مورد نیاز برای این ترم را کسب کرده باشید.

0
400,000 تومان

کلاس آلمانی آنلاین سطح B1 ترم 1

کلاس آلمانی آنلاین سطح B1 ترم 1 ، شروع دوره متوسط از آموزش این زبان است. این دوره مانند ترم های گذشته با کتاب مورد تأیید سفارت آلمان “STARTEN WIR” با متد گوته تدریس می شود. شرکت در این سطح مستلزم گذراندن موفقیت آمیز سطوح A1 و A2 در موسسه زبان نگار و یا قبولی در آزمون تعیین سطح می باشد. این دوره مختص جنسیت یا گروه سنی خاصی نمی باشد.

0
420,000 تومان