کلاس انگلیسی آنلاین سطح UI.1 ترم 17

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح UI.1 ترم 17 در 12 جلسه آموزشی می‌باشد.  دریافت مدرک زبان…

5
1,100,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح UI.2 ترم 18

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح UI.2 ترم 18 در 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های زبان…

0
1,100,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح UI.3 ترم 19

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح  UI.3 ترم 19 در 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های زبان…

0
1,100,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح A.1 ترم 21

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح A.1 ترم 21 در 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های زبان…

0
1,200,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح A.2 ترم 22

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح A.2 ترم 22 در 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های زبان…

0
1,200,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح A.3 ترم 23

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح A.3 ترم 23 در 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های زبان…

0
1,200,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح A.4 ترم 24

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح A.4 ترم 24 در 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های زبان…

0
1,200,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح B.1 ترم 1

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی آنلاین سطح B.1 ترم 1 می‌باشد. همچنین امکان حضور در دوره های آموزشی…

26
750,000 تومان

آموزش آنلاین انگلیسی به شما کمک می کند زمان خود را به بهترین شکل مدیریت کنید. برای شرکت در دوره های آنلاین کلاس انگلیسی نیاز به حضور در شهر یا کشور خاصی نیست! زبان نگار این دوره ها را با بهترین کیفیت آموزشی برگزار می کند. در صورتی که نمی دانید از کجا شروع کنید یا قبلا دوره های آموزشی زبان انگلیسی را پشت سرگذاشته اید می توانید برای تعیین سطح رایگان روی کمک زبان نگار حساب باز کنید. 😊