کلاس انگلیسی حضوری سطح  UI.1 ترم 17

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 17 سطح متوسط UPER INTERMEDIATE…

1
1,100,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح UI.2 ترم 18

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 18 سطح متوسط UPER INTERMEDIATE…

0
1,100,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح UI.3 ترم 19

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 19 سطح متوسط UPER INTERMEDIATE…

0
1,100,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح A.1 ترم 21

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 21 سطح پیشرفته ADVANCED دوره…

0
1,200,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح A.2 ترم 22

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 22 سطح پیشرفته ADVANCED دوره…

0
1,200,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح A.3 ترم 23

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 23 سطح پیشرفته ADVANCED دوره…

0
1,200,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح A.4 ترم 24

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 24 سطح پیشرفته ADVANCED دوره…

0
1,200,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح B.1 ترم 1

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می باشد  ترم اول سطح مقدماتی Beginner…

5
700,000 تومان

برای ثبت نام در دوره های آموزش حضوری انگلیسی می توانید از طریق سایت رسمی زبان نگار اقدام کنید. ما تمامی دوره های آموزش زبان انگلیسی را به تفکیک سرفصل های آموزشی مجزا کرده ایم. از این بخش می توانید با توجه به سطح خود انتخاب کنید 💪 و یا ابتدا برای تعیین سطح با ما در تماس باشید.

برای تهیه ی انواع کتاب آموزش انگلیسی نیز می توانید روی زبان نگار حساب باز کنید.