دوره آموزشی تافل (TOEFL 1)

شرایط و ویژگی های دوره آموزشی تافل (TOEFL ۱) زبان نگار چیست؟ چه کسانی می توانند در آن شرکت کنند؟…

0
4,000,000 تومان

دوره آموزشی تافل (TOEFL 2)

شرایط و هزینه ی دوره آموزشی تافل (TOEFL ۲) زبان نگار چیست؟ چه کسانی می توانند در این دوره شرکت…

0
4,400,000 تومان

دوره آموزشی تافل (TOEFL 3)

دوره آموزشی تافل (TOEFL 3)  چیست و مناسب چه کسانی است؟ هدف ما در دوره های آموزشی تافل زبان نگار…

0
4,800,000 تومان