برای شرکت در کلاس مورد نظر خود ، ابتدا نوع دوره را انتخاب کنید و جهت ثبت نام از صفحه  پرداخت به زبان نگار  اقدام نمایید و در نهایت اطلاعات مربوط به کلاس درخواستی را به شماره تلگرام و یا ایتا زبان نگار ارسال کنید.

.

.