بایگانی‌های کاربرد مفعول در زبان | موسسه زبان های خارجی زبان نگار - برگزار کننده رسمی آزمونهای تافل در ایران

کاربرد مفعول در زبان Tag

کاربرد مفعول در زبان انگلیسی چگونه است؟ از چه طریقی مفعول را در جمله تشخیص بدهیم؟ زبان انگلیسی نیز مانند زبان فارسی از یک ساختار کاملاً مشخص شده است و جملات...

بیشتر بخوانید