بایگانی‌های نحوه شمارش در زبان آلمانی | موسسه زبان های خارجی زبان نگار - برگزار کننده رسمی آزمونهای تافل در ایران

نحوه شمارش در زبان آلمانی Tag