مسیریابی به زبان انگلیسی Tag

مسیریابی به انگلیسیقصد پرسیدن آدرس در کشورهای انگلیسی زبان را دارید؟ نمیدانید چگونه آدرس یک رستوران یا فروشگاه مدنظر خود را از دوست خارجی خود یا فردی رهگذر در داخل...

بیشتر بخوانید