کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 17

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 17 در 12 جلسه می‌باشد. این سطح شش ترم دارد…

0
1,150,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 18

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 18 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
1,150,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 19

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 19 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
1,150,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 20

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 20 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
1,150,000 تومان

کلاس فرانسه خصوصی سطح A1

کلاس های زبان فرانسه در آموزشگاه زبان نگار : بیش از 80 میلیون نفر از مردم کره زمین ساکن کشور…

21
1,980,000 تومان

کلاس فرانسه خصوصی سطح A2

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان فرانسوی به شرح زیر می‌باشد.  زبان فرانسوی یکی از زبان های اصلی در…

2
2,100,000 تومان

کلاس فرانسه خصوصی سطح B1

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان فرانسوی به شرح زیر می‌باشد.  موسساتی آموزشی بسیاری در سراسر مانند HEC و…

0
2,280,000 تومان

کلاس فرانسه خصوصی سطح B2

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس خصوصی زبان فرانسوی به شرح زیر می‌باشد.  اگر شما قصد مهاجرت، ادامه تحصیل و گسترش…

0
2,400,000 تومان