کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 19

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 19 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
550,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 20

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 20 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
550,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 20

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 20 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
440,000 تومان

کلاس فرانسه خصوصی سطح A1

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان فرانسوی به شرح زیر می‌باشد. کلاس فرانسه خصوصی سطح A1 برگزار می‌گردد. بیش…

8
960,000 تومان

کلاس فرانسه خصوصی سطح A2

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان فرانسوی به شرح زیر می‌باشد. کلاس فرانسه خصوصی سطح A2 برگزار می‌گردد. زبان…

1
1,080,000 تومان

کلاس فرانسه خصوصی سطح B1

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان فرانسوی به شرح زیر می‌باشد. کلاس فرانسه خصوصی سطح B1 برگزار می‌گردد. موسساتی…

0
1,200,000 تومان

کلاس فرانسه خصوصی سطح B2

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان فرانسوی به شرح زیر می‌باشد. کلاس فرانسه خصوصی سطح B2 برگزار می‌گردد. اگر…

0
1,320,000 تومان

کلاس گروهی تی تی سی (TTC)

مهارت تدریس به صورت حرفه ای چیزی نیست که یک شبه به دست آید. بهترین راه کسب تجربه و مهارت…

0
950,000 تومان