کلاس فرانسه آنلاین سطح B1 ترم 13

کلاس فرانسه آنلاین سطح B1 ترم 13 در مؤسسه آموزش زبان های خارجی زبان نگار با بهره گیری از برترین اساتید زبان فرانسه و برخورداری از امکانات آموزش آنلاین برگزار می شود.

0
420,000 تومان

کلاس فرانسه آنلاین سطح B1 ترم 14

کلاس فرانسه آنلاین سطح B1 ترم 14 آخرین ترم از دوره متوسطه B1 می باشد. زبان آموزان پس از گذراندن این دوره کاملاً به مباحث آموزش داده در این دوره مسلط می شوند.

0
420,000 تومان

کلاس فرانسه آنلاین سطح B1 ترم 9

کلاس فرانسه آنلاین سطح B1 ترم 9 در بالاترین سطح کیفی توسط برترین اساتید زبان فرانسه در مؤسسه آموزش زبان های خارجی زبان نگار برگزار می گردد.

0
420,000 تومان

کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 15

کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 15 اولین ترم از دوره متوسطه سطح B2 می باشد که در مؤسسه آموزش زبان های خارجی زبان نگار ارائه می شود.

0
440,000 تومان

کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 16

کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 16 در آموزشگاه زبان نگار با بهره گیری از بهترین و با تجربه ترین اساتید زبان فرانسه ارائه می شود.

0
440,000 تومان

کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 17

کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 17 توسط سامانه آموزشی مؤسسه آموزش زبان های خارجی زبان نگار با بهره گیری از اساتید مجرب برگزار می شود.

0
440,000 تومان

کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 18

کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 18 همراه با پشتیبانی و پیگیری منظم در مؤسسه زبان نگار برگزار می شود.

0
440,000 تومان

کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 19

کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 19 در آموزشگاه زبان نگار با استفاده از تجهیزات آموزش آنلاین در بالاترین سطح کیفی برگزار می شود.

0
440,000 تومان