کلاس انگلیسی حضوری سطح UI.4 ترم 20

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 20 سطح متوسط UPER INTERMEDIATE…

0
650,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوی سطح I.4 ترم 16

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 16 سطح متوسط INTERMEDIATE دوره…

0
620,000 تومان

کلاس انگلیسی خصوصی سطح A1

کلاس انگلیسی خصوصی سطح A1 در زبان نگار با کیفیت مناسب آموزشی برگزار می‌گردد. تسلط به زبان انگلیسی برای مهاجرت…

3
1,200,000 تومان

کلاس انگلیسی خصوصی سطح A2

کلاس انگلیسی خصوصی سطح A2 در زبان نگار با کیفیت آموزشی عالی برگزار می‌گردد. توانایی افراد در بیان منظورشان به…

1
1,320,000 تومان

کلاس انگلیسی خصوصی سطح B1

کلاس انگلیسی خصوصی سطح B1 در زبان نگار با بهترین کیفیت آموزشی برگزار می‌گردد. زبان انگلیسی تاثیر بسزایی در موفقیت…

0
1,440,000 تومان

کلاس انگلیسی خصوصی سطح B2

کلاس انگلیسی خصوصی سطح B2 در زبان نگار با بهترین کیفیت آموزشی برگزار می‌گردد. یکی از مهمترین اهداف کسانی که…

0
1,680,000 تومان

کلاس انگلیسی خصوصی سطح C1

کلاس انگلیسی خصوصی سطح C1 در زبان نگار با بهترین کیفیت آموزشی برگزار می‌گردد. می توان گفت رسیدن به سطح…

0
1,800,000 تومان

کلاس انگلیسی خصوصی سطح C2

کلاس انگلیسی خصوصی سطح C2 در زبان نگار با بهترین کیفیت آموزشی برگزار می‌گردد. تحصیل در دانشگاه ها و مراکز…

0
1,800,000 تومان