کلاس انگلیسی خصوصی سطح A2

کلاس انگلیسی خصوصی سطح A2 در زبان نگار با کیفیت آموزشی عالی برگزار می‌گردد. توانایی افراد در بیان منظورشان به…

1
1,080,000 تومان

کلاس انگلیسی خصوصی سطح B1

کلاس انگلیسی خصوصی سطح B1 در زبان نگار با بهترین کیفیت آموزشی برگزار می‌گردد. زبان انگلیسی تاثیر بسزایی در موفقیت…

0
1,200,000 تومان

کلاس انگلیسی خصوصی سطح B2

کلاس انگلیسی خصوصی سطح B2 در زبان نگار با بهترین کیفیت آموزشی برگزار می‌گردد. یکی از مهمترین اهداف کسانی که…

0
1,320,000 تومان

کلاس انگلیسی خصوصی سطح C1

کلاس انگلیسی خصوصی سطح C1 در زبان نگار با بهترین کیفیت آموزشی برگزار می‌گردد. می توان گفت رسیدن به سطح…

0
1,440,000 تومان

کلاس انگلیسی خصوصی سطح C2

کلاس انگلیسی خصوصی سطح C2 در زبان نگار با بهترین کیفیت آموزشی برگزار می‌گردد. تحصیل در دانشگاه ها و مراکز…

0
1,440,000 تومان

کلاس حضوری ترکی استانبولی سطح A1 ترم 1

زبان نگار بهترین کلاس های حضوری زبان ترکی استانبولی را با حرفه ای ترین اساتید ایرانی و ترک و با…

3
380,000 تومان

کلاس حضوری ترکی استانبولی سطح A1 ترم 2

زبان نگار بهترین کلاس های آموزش زبان ترکی استانبولی را با حرفه ای ترین اساتید و به روزترین متدهای تدریس…

2
380,000 تومان

کلاس حضوری ترکی استانبولی سطح A1 ترم 3

زبان نگیر بهترین کلاس های آموزش زبان ترکی استانبولی را با حرفه ای ترین اساتید ایرانی و ترکی و با…

0
380,000 تومان