کلاس انگلیسی حضوری سطح I.3 ترم 15

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 15 سطح متوسط INTERMEDIATE دوره…

0
440,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح PI.1 ترم 9

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 9 سطح متوسط PRE INTERMEDIATE…

0
420,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح PI.2 ترم 10

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 10 سطح متوسط PRE INTERMEDIATE…

1
420,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح PI.3 ترم 11

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 11 سطح متوسط PRE INTERMEDIATE…

0
420,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح PI.4 ترم 12

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 12 سطح متوسط PRE INTERMEDIATE…

0
420,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح UI.4 ترم 20

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 20 سطح متوسط UPER INTERMEDIATE…

0
460,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوی سطح I.4 ترم 16

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 16 سطح متوسط INTERMEDIATE دوره…

0
440,000 تومان

کلاس انگلیسی خصوصی سطح A1

کلاس انگلیسی خصوصی سطح A1 در زبان نگار با کیفیت مناسب آموزشی برگزار می‌گردد. تسلط به زبان انگلیسی برای مهاجرت…

2
960,000 تومان