کلاس ایتالیایی خصوصی سطح A1

کلاس ایتالیایی خصوصی سطح A1 ، در واقع قدم اول برای یادگیری زبان ایتالیایی و ورود شما به دنیای شیرین…

0
3,000,000 تومان

کلاس ایتالیایی خصوصی سطح A2

کلاس ایتالیایی خصوصی سطح A1 ، در واقع قدم اول برای یادگیری زبان ایتالیایی و ورود شما به دنیای شیرین…

0
3,000,000 تومان

کلاس خصوصی ایتالیایی در تمامی سطوح مبتدی تا پیشرفته در زبان نگار برگزار می گردد. در کلاس های خصوصی زبان ایتالیایی تمامی تمرکز استاد بر توانایی های یک زبان آموز است. بنابراین شرکت در این کلاس ها نسبت به کلاس های عمومی شما را در مدت زمان کمتری به نتیجه دلخواه می رساند. در موسسه‌ زبان نگار کلاس خصوصی توسط اساتید مجرب و براساس درخواست زبان آموز برگزار می‌گردد.

آموزش زبان ایتالیایی در کلاس‌ خصوصی براساس تقویت چهار مهارت اصلی زبان speaking ،reading ،writing ،listening صورت گرفته و از آنجایی که اساتید این دوره‌ها با حساسیت بالا و براساس میزان تجربه و تخصص انتخاب می‌شوند، تمامی نیاز زبان آموز با صرف زمان کمتر و سرعت بالا در این جلسات برطرف می‌شود.

✅ علاوه بر آن آموزش گروهی زبان ایتالیایی در زبان نگار نیز دایر میباشد.