کلاس ایتالیایی سطح A1 ترم 1

کلاس ایتالیایی سطح A1 ترم 1، در واقع قدم اول برای یادگیری زبان ایتالیایی و ورود شما به دنیای شیرین…

0
1,100,000 تومان

کلاس ایتالیایی سطح A1 ترم 2

کلاس ایتالیایی سطح A1 ترم 2، در واقع دومین مرحله از مراحلی است که برای یادگیری زبان ایتالیایی و ورود…

0
1,100,000 تومان

کلاس ایتالیایی سطح A1 ترم 3

کلاس ایتالیایی سطح A1 ترم 3، در واقع سومین مرحله از مراحلی است که برای یادگیری زبان ایتالیایی و ورود…

0
1,100,000 تومان

کلاس ایتالیایی سطح A1 ترم 4

کلاس ایتالیایی سطح A1 ترم 4، در واقع چهارمین مرحله از مراحلی است که برای یادگیری زبان ایتالیایی و ورود…

0
1,100,000 تومان

کلاس ایتالیایی سطح A2 ترم 5

کلاس ایتالیایی سطح A2 ترم 5 ، در واقع پنجمین سطح از سطوح یادگیری زبان ایتالیایی است.  در زبان نگار…

0
1,300,000 تومان

کلاس ایتالیایی سطح A2 ترم 6

کلاس ایتالیایی سطح A2 ترم 6 ، در واقع ششمین سطح از سطوح یادگیری زبان ایتالیایی است.  در زبان نگار…

0
1,300,000 تومان

کلاس ایتالیایی سطح A2 ترم7

کلاس ایتالیایی سطح A2 ترم7، در واقع هفتمین سطح از سطوح یادگیری زبان ایتالیایی است. با توجه به اینکه در…

0
1,300,000 تومان

کلاس ایتالیایی سطح A2 ترم8

کلاس ایتالیایی سطح A2 ترم8 ، در واقع هشتمین و آخرین سطح از سطوح مقدماتی یادگیری زبان ایتالیایی است. با…

0
1,300,000 تومان

آموزش گروهی زبان ایتالیایی در زبان نگار در چارچوب سیستم CEFR به زبان آموزان ارائه میشود. در تمامی سطوح آموزش زبان ایتالیایی از مجموعه کتاب‌های Nuovo Espresso انتشارات Alma استفاده میشود.

در کلاس های گروهی زبان ایتالیایی شما امکان تعامل بیشتری با دیگر همکلاسان و همین طور اساتید را خواهید داشت و همین طور سوالات سایر داوطلبان کلاس می‌تواند اطلاعات اضافی به شما بدهد.
در آموزش گروهی زبان ایتالیایی تمام 5 مهارت زبان آموز یعنی مهارت شنیداری  (Ascolto)، مهارت خواندن و درک مطلب  (Comprensione della lettura)، دستور زبان و واژگان  (Analisi delle strutture di comunicazione) ، مهارت نوشتاری  (Produzione scritta) و مهارت گفتاری (Produzione orale)  به چالش کشیده میشود تا زبان آموز پس از گذراندن این دوره بتواند در مورد ارتباطات خود به سادگی صحبت کند.

✅ علاوه بر آن آموزش خصوصی ایتالیایی در زبان نگار نیز دایر میباشد.