کلاس آلمانی آنلاین سطح B1 ترم 1

کلاس آلمانی آنلاین سطح B1 ترم 1 ، شروع دوره متوسط از آموزش این زبان است. این دوره مانند ترم های گذشته با کتاب مورد تأیید سفارت آلمان “STARTEN WIR” با متد گوته تدریس می شود. شرکت در این سطح مستلزم گذراندن موفقیت آمیز سطوح A1 و A2 در موسسه زبان نگار و یا قبولی در آزمون تعیین سطح می باشد. این دوره مختص جنسیت یا گروه سنی خاصی نمی باشد.

14
1,050,000 تومان

کلاس آلمانی آنلاین سطح B1 ترم 2

کلاس آلمانی آنلاین سطح B1 ترم 2 که در واقع ترم 10 از آموزش زبان آلمانی در موسسه زبان نگار است. در این دوره، دروس 4 تا 6 کتاب مورد تایید سفارت آلمان یعنی starten wir با متد گوته تدریس می شود. شرکت در این ترم، نیازمند قبولی در ترم قبل یعنی ترم 1 سطح B1 و یا به دست آوردن حد نصاب نمره در آزمون تعیین سطح می باشد.

10
1,050,000 تومان

کلاس آلمانی آنلاین سطح B1 ترم 3

در کلاس آنلاین آلمانی سطح B1 ترم 3، دروس 7 تا 9 کتاب مورد تایید سفارت آلمان starten wir با متد گوته تدریس می شود. زبان آموزان عزیز برای ثبت این دوره، می بایست ترم 2 سطح B1 را با موفقیت گذرانده و یا در آزمون تعیین سطح، حد نصاب نمره را به دست آورده باشند. شرکت در این کلاس هیچ گونه محدودیتی از نظر جنسیت یا گروه سنی ندارد.

1
1,050,000 تومان

کلاس آلمانی آنلاین سطح B1 ترم 4

کلاس آلمانی آنلاین سطح B1 ترم 4، 3 درس انتهایی کتاب مورد تایید سفارت آلمان “starten wir” با متد گوته تدریس می شود. شما پس از پایان این ترم می توانید برای آزمون B1 موسسات بین المللی در داخل ایران و یا خارج از کشور مانند گوته و ÖSD آماده شودید. شرکت در کلاس آنلاین آلمانی سطح B1 ترم 4 ، نیازمند گذراندن موفقیت آمیز ترم 3 سطح B1 و یا کسب حد نصاب نمره در آزمون تعیین سطح می باشد.

5
1,050,000 تومان

کلاس آلمانی آنلاین سطح B2 ترم 1

کلاس آلمانی آنلاین سطح B2 ترم 1، اولین ترم از سطح پیشرفته آموزش زبان آلمانی یعنی fortheschrittene است. در این دوره کتاب مورد تایید سفارت آلمان یعنی sicher B2، درس های 1 تا 3 به طور کامل تدریس می شود. شرکت در این کلاس نیازمند گذراندن موفقیت آمیز ترم 4 سطح A2 و یا کسب حد نصاب نمره در آزمون تعیین سطح موسسه زبان نگار است. حضور در این کلاس هیچ محدودیت جنسی و یا گروه سنی ندارد.

7
1,250,000 تومان

کلاس آلمانی حضوری سطح A1 ترم 1

کلاس آلمانی حضوری سطح A1 ترم 1، اولین ترم از آموزش می باشد. سطح A1 جزء سطوح مقدماتی زبان آلمانی…

86
850,000 تومان

کلاس آلمانی حضوری سطح A1 ترم 2

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان آلمانی به شرح زیر می‌باشد. کلاس آلمانی حضوری سطح A1 ترم 2 در…

11
850,000 تومان

کلاس آلمانی حضوری سطح A1 ترم 3

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان آلمانی به شرح زیر می‌باشد. کلاس آلمانی حضوری سطح A1 ترم 3 در…

6
850,000 تومان