کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 17

کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 17 توسط سامانه آموزشی مؤسسه آموزش زبان های خارجی زبان نگار با بهره گیری از اساتید مجرب برگزار می شود.

0
850,000 تومان

کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 18

کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 18 همراه با پشتیبانی و پیگیری منظم در مؤسسه زبان نگار برگزار می شود.

0
850,000 تومان

کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 19

کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 19 در آموزشگاه زبان نگار با استفاده از تجهیزات آموزش آنلاین در بالاترین سطح کیفی برگزار می شود.

0
850,000 تومان

کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 20

کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 20 توسط مؤسسه آموزش زبان های خارجی زبان نگار با استفاده از امکانات آموزش آنلاین، برگزار می شود.

0
850,000 تومان