کلاس فرانسه آنلاین سطح B1 ترم 10

کلاس فرانسه آنلاین سطح B1 ترم 10 یکی از ترم های دوره متوسطه آموزش زبان فرانسه می باشد که توسط مؤسسه آموزش زبان های خارجی زبان نگار با بهترین کیفیت ارائه می شود.

0
420,000 تومان

کلاس فرانسه آنلاین سطح B1 ترم 11

کلاس فرانسه آنلاین سطح B1 ترم 11 توسط مؤسسه زبان نگار که همیشه در صدر لیست بهترین آموزشگاه های زبان خارجی قرار می گیرد، ارائه می شود.

0
420,000 تومان

کلاس فرانسه آنلاین سطح B1 ترم 12

کلاس فرانسه آنلاین سطح B1 ترم 12 در بالاترین سطح آموزشی با برخورداری از امکانات آموزش آنلاین توسط مؤسسه آموزش زبان های خارجی زبان نگار برگزار می شود.

0
420,000 تومان

کلاس فرانسه آنلاین سطح B1 ترم 13

کلاس فرانسه آنلاین سطح B1 ترم 13 در مؤسسه آموزش زبان های خارجی زبان نگار با بهره گیری از برترین اساتید زبان فرانسه و برخورداری از امکانات آموزش آنلاین برگزار می شود.

0
420,000 تومان

کلاس فرانسه آنلاین سطح B1 ترم 14

کلاس فرانسه آنلاین سطح B1 ترم 14 آخرین ترم از دوره متوسطه B1 می باشد. زبان آموزان پس از گذراندن این دوره کاملاً به مباحث آموزش داده در این دوره مسلط می شوند.

0
420,000 تومان

کلاس فرانسه آنلاین سطح B1 ترم 9

کلاس فرانسه آنلاین سطح B1 ترم 9 در بالاترین سطح کیفی توسط برترین اساتید زبان فرانسه در مؤسسه آموزش زبان های خارجی زبان نگار برگزار می گردد.

0
420,000 تومان

کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 15

کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 15 اولین ترم از دوره متوسطه سطح B2 می باشد که در مؤسسه آموزش زبان های خارجی زبان نگار ارائه می شود.

0
440,000 تومان

کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 16

کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 16 در آموزشگاه زبان نگار با بهره گیری از بهترین و با تجربه ترین اساتید زبان فرانسه ارائه می شود.

0
440,000 تومان